ομιλος τραπεζας πειραιως

Προϋπολογισμός 2013

Με βάση τον προϋπολογισμό του 2013, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή στις 31/10, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα € 9,4 δισεκ. από € 12,9 δισεκ. το 2012. Το βάρος προς την επίτευξη αυτού του στόχου -όπως άλλωστε είχε φάνει και στο προσχέδιο- έγκειται στο ισοζύγιο ΟΚΑ και πιο συγκεκριμένα στη δυνατότητα να επιτευχθεί πλεόνασμα ύψους €2,7 δισεκ. έναντι ελλείμματος €2,2 δισεκ. το 2012.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν τη γενική κυβέρνηση αναφέρεται ότι:

  • To έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού εκτιμάται να διαμορφωθεί στα €9,5 δισεκ. (2012: €14,1 δισεκ.) μέσω μειωμένων δαπανών ενώ το ΠΔΕ θα εμφανίσει έλλειμμα της τάξεως των €1,7 δισεκ. (2012: €2,2 δισεκ.) λόγω αύξησης των εσόδων. Συνακόλουθα το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται να φτάσει τα €11,2 δισεκ. έναντι €16,3 δισεκ. το 2012. Ωστόσο αν λάβουμε υπόψη τις εθνικολογιστικές προσαρμογές το έλλειμμα που τελικά δημιουργείται είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου το 2012 (€14 δισεκ. από €13,4 δισεκ. το 2012).
  • Το ισοζύγιο νομικών προσώπων πλήν ΔΕΚΟ περιορίζει το πλεόνασμα του στα €738 εκατ.
  • Ομοίως περιορίζεται και το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΔΕΚΟ στα €496 εκατ.
  • Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΟΤΑ διαμορφώνεται στα €589 εκατ.