ομιλος τραπεζας πειραιως

Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2013

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και την οριστικοποίηση των μέτρων οικονομικής πολιτικής, σας αποστέλλουμε τις προβλέψεις μας καθώς και τα βασικά μακροοικονομικά μας σενάρια για το 2013. Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσής μας είναι ότι τα επιπρόσθετα μέτρα περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που θα εφαρμοσθούν κατά τη διάρκεια του 2013, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη ισοσκελισμένου πρωτογενούς ισοζυγίου. Ωστόσο, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν δεν θα είναι αρκετές για να αντισταθμίσουν το αρνητικό αποτέλεσμα των δημοσιονομικών μέτρων, κρατώντας την ελληνική οικονομία σε ύφεση για 6ο συνεχές έτος.