ομιλος τραπεζας πειραιως

Κατασκευές, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας & Τιμές Κατοικιών

Από τη μακροοικονομική προσέγγισή μας για τον κατασκευαστικό τομέα και τον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

  • Η ελληνική οικονομία έχει την ικανότητα να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ειδικά αν τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων υλοποιηθούν με επιτυχία.
  • Οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν επιτύχει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, με περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης
  • Από το 2010 οι τιμές των κατοικιών έχουν ΑΥΞΗΘΕΙ σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών μετά τους φόρους
  • Τα ενοίκια εμφανίζουν σε γενικές γραμμές μεγαλύτερη αντίσταση στη μείωση των τιμών τους σε σχέση με την πτώση του εισοδήματος των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα το μερίδιο του εισοδήματός τους για την πληρωμή των ενοικίων να διευρύνεται συνεχώς
  • Η σταδιακή μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων δεν ήταν αρκετή να αντισταθμίσει την ακόμη μεγαλύτερη πτώση του εισοδήματος, διατηρώντας το κόστος εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων σε υψηλά επίπεδα