ομιλος τραπεζας πειραιως

Σε αναμονή υιοθέτησης της κατάλληλης πολιτικής

Ήδη από τα τέλη του 2011 είχαμε εκφράσει την εκτίμηση ότι οι προβλέψεις τόσο της τρόικας όσο και της πλειοψηφίας των αναλυτών για υποχώρηση της ύφεσης στο -3% στο τρέχον έτος ήταν υπερβολικά αισιόδοξες για μια σειρά όχι μόνο από τεχνικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους. Από τεχνική οπτική οι προοπτικές ήταν αρνητικές εξαιτίας της αρνητικής δυναμικής από το 2012 καθώς και των αρνητικών επιδράσεων από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Πέρα όμως από τις τεχνικές αυτές αιτιάσεις, η απαισιοδοξία μας εδραζόταν στο γεγονός ότι κατά την εκτίμηση μας οι ελληνικές αρχές διαθέτουν εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια άσκησης δημοσιονομικής αλλά και «νομισματικής - πιστωτικής» πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την ύφεση και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάκαμψη. Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να βασιστεί στους υπόλοιπους πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας. Καταρχήν θα πρέπει να επιδιωχθεί η σταθεροποίηση της κατανάλωσης στα σημερινά -αρκετά μειωμένα- επίπεδα. Έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στις επενδύσεις. Με αυτό, εννοούμε όχι μόνο το ΠΔΕ - το οποία σήμερα χρησιμοποιείται ως εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής και όχι ως μέσο για την επίτευξη της ανάπτυξης - αλλά ιδιωτικές επενδύσεις. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εξωτερικός τομέας ο οποίος συνδέεται και με το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Παρά τη σημαντική βελτίωση ακόμα και σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες των επιπέδων του 2008. Λαμβάνοντας υπόψη την προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων του Q4/11, τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ και τον αντίκτυπο των νέων φορολογικών μέτρων για το 2012, αναθεωρούμε τις εκτιμήσεις μας για το ΑΕΠ του 2012 προς τα κάτω στο -6,5%.