ομιλος τραπεζας πειραιως

Οι επενδύσεις όχημα για την ανάπτυξη;

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή: οι προσδοκίες και οι εκτιμήσεις έχουν αντιστραφεί από αρνητικές σε θετικές (ίσως πολύ θετικές), αλλά αυτή η βελτίωση θα αρχίσει να αντανακλάται στα μακροοικονομικά δεδομένα με κάποια καθυστέρηση. Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, η σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το 4ο τρίμηνο του 2012, θα έχει επιπτώσεις (λόγω του αρνητικού carry-over) στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Επιπλέον, η οικονομική δραστηριότητα στο Η1-2013 θα επηρεαστεί από την εφαρμογή των νέων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Μια σειρά δυνητικών ανοδικών αλλά και καθοδικών κινδύνων για την οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση μιας πιο σαφούς εικόνας για το Outlook.

Συμπερασματικά...

  • H κατανάλωση (ιδιωτική και δημόσια) θα συνεχίσει να μειώνεται.
  • Λόγω της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, η εγχώρια ζήτηση έχει μειωθεί σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της προσφοράς. Ως εκ τούτου, συνυπάρχουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση στους περισσότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η έλλειψη ζήτησης, σε συνδυασμό με τα υψηλά πραγματικά επιτόκια δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για ιδιωτικές επενδύσεις.

Ως εκ τούτου, μια οδηγούμενη από επενδύσεις ανάκαμψη μπορεί να εκκινήσει (τουλάχιστον αρχικά) μόνο μέσω των δημόσιων επενδύσεων. Τέλος, πρόσθετα σοκ δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να αποφευχθούν με κάθε κόστος, δεδομένου ότι θα επιδεινώσουν μια ήδη βαθιά διαρθρωτική κρίση.