ομιλος τραπεζας πειραιως

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε (αλλά φοβόσαστε να ρωτήσετε) για τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή

Όταν τον Οκτώβριο του 2012 (βλέπε Δελτίο Οικονομικών Δεικτών, Οκτώβριος 2012) κάναμε αναφορά στη χρήση του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή ως βασικού εργαλείου ανάλυσης της επίπτωσης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στην ελληνική οικονομία, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την δημοσιότητα που θα λάμβανε μερικούς μήνες μετά το όλο ζήτημα. Θρυαλλίδα για την ευρεία δημοσιότητα του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή δεν αποτέλεσε η δική μας έκθεση, αλλά η μελέτη του ΔΝΤ (βλέπε Blanchard, O. & Leigh, D., “Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers”, Working Paper No.13/1, January 2013) και κυρίως η παραδοχή του O. Blanchard ότι ο πολλαπλασιαστής είναι τελικά υψηλότερος από αυτόν που χρησιμοποιούσε το ΔΝΤ για την εκπόνηση των μακροοικονομικών του προβλέψεων.