ομιλος τραπεζας πειραιως

Τέσσερα θέματα έως το τέλος του έτους

Τέσσερα θέματα έως το τέλος του έτους

  • Το δημοσιονομικό κενό
  • Το χρηματοδοτικό κενό
  • Τη βιωσιμότητα του χρέους
  • Την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη

Σχετικά με τη εκτέλεση του προϋπολογισμού, παρά τις όποιες δυσκολίες, η κυβέρνηση έχει κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια και πιστεύουμε ότι πρόκειται να πετύχει το στόχο. Το δημοσιονομικό κενό που διαπιστώθηκε για το 2015-2016 ανέρχεται μόνο σε €4,1 δισ. (ή 2% του ΑΕΠ).

Ένα μικρό χρηματοδοτικό κενό υπάρχει λόγω των χαμηλότερων από τα αναμενόμενα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και από το γεγονός ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες υπαναχώρησαν στην υπόσχεσή τους να ανανεώσουν (roll over) λήξεις ομολόγων. Το χρηματοδοτικό κενό εκτιμάται σε €10,9 δισ. για την περίοδο 2014-2015.

Η βιωσιμότητα του χρέους αποτελεί σημείο τριβής, εντονότερο από ότι το δημοσιονομικό και το χρηματοδοτικό κενό. Η ανάλυση βιωσιμότητας της “Τρόικα” ανέκαθεν αποτελούσε (τουλάχιστον για εμάς) αμφιλεγόμενο ζήτημα, καθώς ήταν τιμολογημένη στην εντέλεια και υπολογισμένη με σημαντικό βαθμό ανάστροφης μηχανικής (reverse engineering). Κατά την άποψή μας, μια απόφαση δεν θα πρέπει να παρέχει μια βραχυπρόθεσμη λύση, αλλά αντίθετα να είναι βιώσιμη και ισχυρή μακροπρόθεσμα.

Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Η εκτίμησή μας, μακροπρόθεσμα, είναι ότι λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης, τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια κατανάλωση θα συνεχίσει να μειώνεται. Επιπλέον, οι περιορισμοί γύρω από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τα υψηλά επιτόκια δεν δημιουργούν ένα περιβάλλον αγώγιμο για ιδιωτικές επενδύσεις. Συνεπώς, μια οδηγούμενη από τις επενδύσεις ανάκαμψη μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εάν ο δημόσιος τομέας αυξήσει τις δαπάνες για μεγάλα έργα υποδομής. Για να συμβεί αυτό τα αναγκαία κεφάλαια θα πρέπει να διατεθούν κατά προτίμηση από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία.