ομιλος τραπεζας πειραιως

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα μετά την Κρίση. Νέες Δυνάμεις, Νέες Προκλήσεις, Νέοι Κίνδυνοι – Νοέμβριος 2013

Η τελευταία μας παρουσίαση για το Ελληνικό Τραπεζικό  Σύστημα. Συζητούμε τις νέες δυνάμεις που διαμορφώνουν το τραπεζικό σύστημα καθώς και τις προκλήσεις που ανακύπτουν. Τέλος, προσδιορίζουμε τους πιθανούς κινδύνους κατά τη μετάβαση σε ένα νέο τραπεζικό μοντέλο.