ομιλος τραπεζας πειραιως

Σημειώσεις ενός απαισιόδοξου για ένα καλύτερο μέλλον

Στο παρελθόν έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στο γεγονός ότι οι προβλέψεις μας, παρά το ότι ήταν πιο συντηρητικές (κατ΄ άλλους πιο απαισιόδοξες) από το μέσο όρο, είχαν αποδειχθεί τελικά πιο κοντά στο τελικό μέγεθος της ύφεσης. Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό τώρα, όπου με βάση τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2013, οι αρχικές μας προβλέψεις για ύφεση μεταξύ -6,5% και -5,5% φαίνεται να απέχουν σημαντικά από το διαφαινόμενο τελικό αποτέλεσμα, να προσπαθήσουμε να αποσιωπήσουμε το γεγονός αυτό και ταυτόχρονα να χάσουμε τη ευκαιρία να προβληματιστούμε για τους λόγους της συγκεκριμένης αστοχίας.

Οι προβλέψεις μας για το μέγεθος της οικονομικής συρρίκνωσης το 2013 είχαν βασισθεί στο μέγεθος της πτώσης του ΑΕΠ που θα προκαλούσε η επιβολή μέτρων οικονομικής προσαρμογής ύψους 5% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό με τις δικές μας εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας (βλέπε Δελτίο Οικονομικών Δεικτών, Οκτώβριος 2012). Ταυτόχρονα είχαμε αμφισβητήσει έντονα το βασικό σενάριο της τρόικα για μια ανάκαμψη βασισμένη στις επενδύσεις - και μάλιστα στις ιδιωτικές επενδύσεις - και στις εξαγωγές. Η βάση της κριτικής μας ήταν ότι σε μια οικονομία με πολύ χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, υψηλών επιτοκίων και περιορισμένης ρευστότητας, ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει το παραμικρό κίνητρο για επενδύσεις. Επιπρόσθετα, οι εξαγωγές (σε σταθερές τιμές) αυξήθηκαν οριακά το 2011 κι εμφάνισαν πτωτική πορεία το 2012.

Παράλληλα, εξετάζουμε τις εξελίξεις το 2013 και τις Προοπτικές για το 2014.


Ποιά είναι τα αναγκαία βήματα για την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη;

Από την ανάλυσή μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία μετά από μια περίοδο έντονων υφεσιακών σοκ, φαίνεται να βρίσκει ένα νέο σημείο ισορροπίας. Ωστόσο, η μετάβαση από τη σταθεροποίηση στην ανάπτυξη δεν θα πρέπει να θεωρείται ούτε αυτόματη, ούτε εύκολη, ούτε δεδομένη. Μόνο με τη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής θα αρχίσουμε να ανακτούμε μέρος του απολεσθέντος παραγόμενου προϊόντος των τελευταίων ετών.


Ηλίας Λεκκός

Chief Economist