ομιλος τραπεζας πειραιως

Αναζητώντας τη β' παράγωγο

Μετά από 6 χρόνια ύφεσης το ζητούμενο όλων είναι το εάν και κατά πόσο η ελληνική οικονομία πλησιάζει στο “σημείο καμπής” όπου ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα περάσει από αρνητικό σε θετικό πρόσημο.

Ωστόσο το πραγματικό σημείο καμπής της ελληνικής οικονομίας –το οποίο θα αποτελέσει και προπομπό της μετάβασης στην ανάπτυξη– θα επανέλθει όταν θα μεταβούμε από έναν εντεινόμενο σε ένα μειούμενο ρυθμό οικονομικής συρρίκνωσης. Ένας ευκολονόητος τρόπος να προσεγγισθεί το πραγματικό σημείο καμπής είναι όταν η μεταβολή του ρυθμού μεταβολής περάσει από αρνητικό σε θετικό πρόσημο (ή αλλιώς όταν η δεύτερη παράγωγος αλλάξει πρόσημο).

Προκειμένου να ανιχνεύσουμε το σημείο αυτό εναλλαγής της έντασης της ύφεσης από αυξανόμενη σε μειούμενη παραθέτουμε τους ρυθμούς μεταβολής μαζί με τη β’ παράγωγο για μια σειρά βασικών μακροοικονομικών μεγεθών όπως το ΑΕΠ, η απασχόληση, η πιστωτική επέκταση και τα δημόσια οικονομικά.

Το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι από το 4ο τρίμηνο του 2012 και τις αρχές του 2013 έχουμε περάσει σε μια περίοδο συνεχούς ανάσχεσης της υφεσιακής πορείας της οικονομίας. Ταυτόχρονα και η αρνητική επίδραση της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής βαίνει μειούμενη. Η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζεται και στη βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών αλλά και στις μετοχικές και ομολογιακές αξίες. Το επόμενο βήμα προς την επάνοδο στην ανάπτυξη –όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει– θα πρέπει να έλθει από τη σταθεροποίηση των μη-κυκλικών στοιχείων του ΑΕΠ και κυρίως της κατανάλωσης, η οποία –έως τώρα– αδυνατεί να δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης.

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist