ομιλος τραπεζας πειραιως

Προσδοκώντας την Οικονομική Σταθεροποίηση

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή: οι προσδοκίες και οι εκτιμήσεις έχουν αντιστραφεί από αρνητικές σε θετικές (ίσως πολύ θετικές), αλλά αυτή η βελτίωση θα αρχίσει να αντανακλάται στα μακροοικονομικά δεδομένα με κάποια καθυστέρηση. Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, η σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το 4ο τρίμηνο του 2012, θα έχει επιπτώσεις (λόγω του αρνητικού carry-over) στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Επιπλέον, η οικονομική δραστηριότητα στο Η1-2013 θα επηρεαστεί από την εφαρμογή των νέων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Προκειμένου να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των νέων φορολογικών μέτρων η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να:

  • Συνεχίσει αποτελεσματικά την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής στήριξης, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει τη χρηματοδότηση μέσω της Τρόικας και οι θετικές προσδοκίες να ενισχυθούν περαιτέρω.
  • Επιταχύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και να βελτιώσει την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθούν τα αναγκαία κεφάλαια για την επανεκκίνηση ενός κύκλου επενδύσεων στην οικονομία.
  • Προχωρήσει σε εκκαθάριση των χρεών της προς τους προμηθευτές του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία και να προσδώσει μια "business as usual" αίσθηση, τόσο στον επιχειρηματικό τομέα όσο και στα νοικοκυριά.