ομιλος τραπεζας πειραιως

Δείκτης Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Τράπεζας Πειραιώς

Με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και τη γενικότερη τάση αναζήτησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων εκτός του τραπεζικού συστήματος έχει αρχίσει να παρατηρείται ανοδική τάση έκδοσης εταιρικών ομολόγων από μεγάλες ελληνικές εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό. Εκμεταλλευόμενες τη γενικότερη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και ειδικότερα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για ελληνικά assets, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν εταιρικά ομόλογα από το 2013 και συνεχίζουν την τάση αυτή και το 2014.


Παρά το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει υπάρξει έως τώρα ένας δείκτης που να αντανακλά τις συνολικές μεταβολές και αποδόσεις σε αυτό το εκκολαπτόμενο τμήμα της αγοράς. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει ο Δείκτης Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων ο οποίος αντανακλά τις τιμές βασικών εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές εταιρείες. 


Οι υψηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων αντανακλούν τη ραγδαία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων η οποία είναι συνέπεια της μείωσης του ελληνικού ασφάλιστρου κινδύνου. Πέρα από τα κεφαλαιακά κέρδη των επενδυτών, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων θα έχει ευρύτερες θετικές επιπτώσεις καθώς καθιστά την έκδοση νέων εταιρικών ομολόγων ακόμα πιο ελκυστική. Οι νέες εκδόσεις θα γίνουν στα νέα χαμηλότερα επίπεδα επιτοκίων, μειώνοντας σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος των ελληνικών επιχειρήσεων γεγονός που θα επιτρέψει τους πόρους που αντλούν οι επιχειρήσεις να τους χρησιμοποιήσουν όχι μόνο για την αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων αλλά και για τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων.


Ο Δείκτης Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιμος στην Bloomberg. Ο μοναδικός κωδικός/ticker είναι PBGGGCBI Index και το πλήρες όνομα Piraeus Bank Greek Corporate Bond Index. Τα χαρακτηριστικά, τα μέλη, η μεθοδολογία καθώς και οι λεπτομέρειες για την αναπροσαρμογή (re-balancing) του Δείκτη υπάρχουν στις παρακάτω εκδόσεις. Ηλίας Λεκκός

Chief Economist