ομιλος τραπεζας πειραιως

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός – Σύντομο ιστορικό και πρόσφατες εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε στις 7 Φεβρουαρίου, σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ για το πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) προς δημόσια διαβούλευση. Το εν λόγω σχέδιο κανονισμού θέτει τις βάσεις για τη λειτουργία του ΕΕΜ από τη στιγμή που θα μεταβιβαστεί σε αυτόν η αρμοδιότητα εποπτείας των τραπεζών της ζώνης του ευρώ τον Νοέμβριο του 2014. Το τελικό κείμενο του κανονισμού θα έχει δημοσιευθεί έως τις 4 Μαΐου 2014.

Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός δημιουργεί ένα νέο σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας που περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ. Πρόκειται για τις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, αλλά και για όσες έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν στενά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αν και δεν χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμά τους. Οι βασικοί σκοποί του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ευρώπη.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε στις 3 Φεβρουαρίου την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνολικής αξιολόγησης. Συγκεκριμένα η ΕΚΤ αναφέρει ότι:

  • Ολοκληρώθηκε η άσκηση συλλογής της πρώτης σειράς δεδομένων. Η διαδικασία επιλογής των χαρτοφυλακίων λήγει στα μέσα Φεβρουαρίου
  • H άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού
  • Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τα κεφαλαιακά όρια για το βασικό σενάριο και για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων ορίζονται σε 8% και 5,5% των μέσων κεφαλαίου των κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) αντιστοίχως

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.