ομιλος τραπεζας πειραιως


Έκθεση των Πέντε Προέδρων για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Στις 22 Ιουνίου, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων σχετικά με την Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τον Πρόεδρο της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, τον Πρόεδρο της ΕKT και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσαν στη δημοσιότητα την έκθεσή τους για το πώς θα επιτευχθεί η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η έκθεση περιέχει επικαιροποιημένα σχέδια για την «ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρώπης» σε τρία στάδια από την 1η Ιουλίου 2015 μέχρι το 2025, με στόχο την αντιμετώπιση πολλών από τις αδυναμίες που αναδείχθηκαν από την κρίση, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της ΟΝΕ.

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα, που αφορούν:

i) την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής σύγκλισης,

ii) την επίτευξη υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ,

iii) την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής ένωσης και

iv) την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Στην παρούσα ανάλυση γίνεται μία συνοπτική περιγραφή με τα κύρια σημεία της έκθεσης και ακολουθεί εκτενέστερη αναφορά σχετικά με τις προτάσεις που αφορούν τη χρηματοοικονομική ένωση.

Δύο είναι οι σημαντικές προτάσεις που προτείνονται στην έκθεση με στόχο την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων καθώς η τρέχουσα διάρθρωση με εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων παραμένει ευάλωτη σε διαταραχές, ιδίως όταν το κράτος και ο εθνικός τραπεζικός τομέας θεωρείται ότι βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. Η νέα πρόταση, προτείνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων να λειτουργήσει ως σύστημα αντασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Θα βασίζεται σε συνεισφορές από τον τραπεζικό τομέα, και όχι από δημόσιους πόρους, γεγονός που θα καταστήσει ευκολότερη την αποδοχή από τις χώρες της ΕΕ. Η δεύτερη εξέλιξη αφορά τη «γέφυρα του χρηματοδοτικού μηχανισμού» σε σχέση με το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης όταν αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2016. Επιπλέον η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών η οποία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, παράλληλα με την τραπεζική ένωση.Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                          

Αρτέμης Λεβεντάκης

Senior Economist


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.