ομιλος τραπεζας πειραιως


Γιατί πρέπει να χαλαρώσουμε και να μάθουμε να αγαπάμε τον αντιπληθωρισμό!

Στο παρόν σημείωμα θα θέλαμε - χωρίς να έχουμε καμία πρόθεση να υποβιβάσουμε την κρισιμότητα της τρέχουσας διαπραγμάτευσης για το μέλλον της χώρας μας- να ξεφύγουμε λίγο από την τρέχουσα συγκυρία και να αναλογιστούμε, ένα ομολογουμένως εκκεντρικό σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Εάν κάποιος είναι διατεθειμένος να αγνοήσει – δυστυχώς για μερικές και μόνο παραγράφους- το υψηλό χρέος, τότε θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας και ο λόγος που δεν έχει ακολουθήσει τις υπόλοιπες «μνημονιακές» οικονομίες στην έξοδο από την κρίση είναι η έλλειψη ενός επακριβώς ορισμένου και ρεαλιστικού οικονομικού μοντέλου.

Δίνοντας μια πρόγευση στον αναγνώστη, το βασικό επιχείρημα το οποίο θα αναπτύξω περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι η αναδιάρθρωση και εν τέλει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επέλθει μέσω της μεταβολής των σχετικών τιμών στην οικονομία, η οποία συνεπάγεται την επικράτηση συνθηκών αντιπληθωρισμού.Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist