ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor - Οκτώβριος 2015

Ο δείκτης κρατικών ομολόγων τον Οκτώβριο σημείωσε ετήσιο υψηλό καθώς έφτασε πολύ κοντά στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2014. Συγκεκριμένα, ο δείκτης βρέθηκε να είναι υψηλότερος τον Οκτώβριο κατά 3,78 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης να προέρχεται από τις βραχυχρόνιες και μεσοπρόθεσμες εκδόσεις (4-10 έτη). Ωστόσο, οι υψηλές θετικές αποδόσεις των τελευταίων 3 μηνών δείχνουν να εξασθενούν καθώς οι θετικές εξελίξεις από την σύναψη του νέου οικονομικού προγράμματος φαίνεται να έχουν ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές.

Μικρή βελτίωση παρατηρήθηκε και στον δείκτη εταιρικών ομολόγων ο οποίος αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 3,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τις αρχές του έτους ο εταιρικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,35%. Αυτή η θετική εξέλιξη οφείλεται στην ανοδική τάση που παρατηρείται στους εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους από τον Ιούλιο του 2015 και η οποία πιθανότατα σχετίζεται με την βελτίωση των προσδοκιών για τις επιπτώσεις των περιορισμών κεφαλαίου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης ότι η τιμή του δείκτη τον Οκτώβριο στις 117,4 μονάδες βρίσκεται πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2014 (122,3 μονάδες).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες, οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ανέρχονται στα €14,4 δις και το βασικό σενάριο στα €4,4 δις. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να καλυφτούν από αύξηση κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, από ανταλλαγή ομολόγων σε μετοχές και από την κατάρτιση βιβλίου προσφορών (accelerated book building). Η συμμετοχή των ομολογιούχων κύριας εξασφάλισης θα καθοριστεί από την επιτυχία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άρα από την συμμετοχή ή απουσία του ΤΧΣ.

Με σκοπό κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεων, από τα μέσα Οκτωβρίου το σύνολο των τραπεζών ανακοίνωσε την προσφορά για ανταλλαγή των ομολόγων τους σε κοινές μετοχές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Νοεμβρίου. Ο Δείκτης Τραπεζικών Ομολόγων το Οκτώβριο σημείωσε έντονη ανοδική πορεία φτάνοντας τις 75,63 μονάδες από τις 49,17 μονάδες στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αυξητική τάση οφείλεται σε τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανταλλαγή ομολόγων παρά σε οικονομικούς παράγοντες.

Ως αποτέλεσμα των προσφορών ανταλλαγής ομολόγων προχωρούμε στην κατάργηση του Δείκτη Τραπεζικών Ομολόγων, καθώς και του Δείκτη Εταιρικών και Τραπεζικών Ομολόγων. Αναφορικά, από την αρχή του Δείκτη Τραπεζικών Ομολόγων η υψηλότερη τιμή ήταν τον Ιούνιο 2014, ενώ η χαμηλότερη σημειώθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.