ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor - Σεπτέμβριος 2015

Ο Σεπτέμβριος χαρακτηρίστηκε από συνέχιση της βελτίωσης στην αγορά κρατικών ομολόγων σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ενώ οι αγορές βρίσκονται σε στάση αναμονής των εξελίξεων στις εταιρικές αλλά κυρίως στις τραπεζικές εκδόσεις.

Είναι προφανές ότι οι εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των μακροοικονομικών στοιχείων. Για παράδειγμα, οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι δίνουν μεγαλύτερη στάθμιση στο εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον στις αξιολογήσεις των εταιρικών ομολόγων. Δεδομένου ότι τους τελευταίους το δεύτερο τρίμηνο τα μακροοικονομικά στοιχεία στην Ελλάδα αποκλίνουν σημαντικά από τους πρόδρομους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης, έχει ενισχυθεί η αβεβαιότητα από μια ενδεχόμενη καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία.

Ανεξαρτήτως των μακροοικονομικών εξελίξεων, θετικά κινήθηκαν μέσα στο μήνα το σύνολο των ομολογιακών δεικτών, με τον Εταιρικό Δείκτη να αυξάνεται κατά 4,12% σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου και τον Τραπεζικό Δείκτη Ομολόγων να επανακάμπτει κατά 12,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, συγκρίνοντας τα επίπεδα των δυο δεικτών με τις αρχές του έτους η εικόνα παραμένει αρνητική καθώς ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με τα επίπεδα στις αρχές του έτους και τον Τραπεζικό Δείκτη να έχει χάσει περίπου το 45,3% της αξίας του (YtD).

Σε αντίθεση με τους εταιρικούς δείκτες, η αγορά κρατικών ομολόγων έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων καταγράφει θετική τάση τους τελευταίους δυο μήνες. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τις αρχές του έτους κατά περίπου 20%, ενώ τον Σεπτέμβριο σημείωσε δεύτερη συνεχόμενη αύξηση κατά 7,07% σε μηνιαία βάση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων κατέγραψε υψηλό έτους το Σεπτέμβριο, ενώ έχει σταθεροποιηθεί περίπου στις 350 μονάδες το τελευταίο 15νθήμερο του μήνα, δηλαδή σε ίδια επίπεδα με αυτά του Νοεμβρίου του 2014.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.