ομιλος τραπεζας πειραιως


Μηνιαία Επισκόπηση του Κλάδου της Ναυτιλίας - Μάρτιος 2015

  • Στις καλύτερες «σημαίες» παγκοσμίως συγκαταλέγεται η ελληνική
  • Μείωση 2,2% το 2014 του αριθμού των πλοίων που είναι νηολογημένα στην Ελλάδα, βελτίωση όμως με βάση την ηλικία τους
  • Την υψηλότερη αξία παγκοσμίως παρουσιάζει ο ελληνόκτητος ποντοπόρος στόλος
  • Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για τη «βελτίωση της έννοιας των θαλάσσιων αρτηριών» από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωκοινοβουλίου
  • Το έλλειμμα στο ισοζύγιο πλοίων αυξήθηκε κατά €689,9 εκατ. το 2014, (2014: -1,2% του ΑΕΠ, 2013:-0,8 του ΑΕΠ) ενώ συνέβαλε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με ποσοστό 12,1%
  • Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο θαλάσσιων μεταφορών αυξήθηκε κατά €826 εκατ. το 9μηνο’14
  • Το 2014 η τραπεζική χρηματοδότηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων έφτασε τα €13,5 δισεκ. (7,5% του ΑΕΠ)
  • Στα χαμηλότερα επίπεδα από τη δημιουργία του βρέθηκε το Φεβρουάριο ο δείκτης της ναυλαγοράς ξηρού χύδην φορτίου (BDI)
  • Ένας παράγοντας που δύναται να διατηρήσει τη ναυλαγορά σε χαμηλά επίπεδα είναι το πλεόνασμα στο ισοζύγιο παραδόσεων / διαλύσεων πλοίων


Ηλίας Λεκκός

Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.