ομιλος τραπεζας πειραιως


Ελλάδα: Προοπτική 2015 - 2017 / Η συμφωνία της 12ης Ιουλίου: αρνητική αλλά διαχειρίσιμη

  • Το 2015, η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση λόγω της αρνητικής επίπτωσης από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, την επιβολή ελέγχων κεφαλαίου και νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

  • Σε ετήσια βάση το Q1-2015 επιτεύχθηκε ανάπτυξη 0.4%, ενώ αναμένεται μείωση -0.4% το Q2-2015 (-0.5% QoQ), -3.5% το Q3-2015 (μεταξύ -2.5% και -2.0% QoQ) και -5.0% το Q4-2015 (μεταξύ -2.5% και -2.0% QoQ). Το 2016 η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω μεταξύ -3.0% και -2.0%.

  • Η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί το Q4-2016, προϋποθέτοντας ότι θα υλοποιηθούν σταδιακά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Αναμένουμε ότι η οικονομία θα διατηρήσει τη δυναμική αυτή και το 2017 δίνοντας μια ανάπτυξη μεταξύ του 2.0% με 3.0%.

  • Το 2016, το ποσοστό ανεργίας θα κυμανθεί μεταξύ 26% και 27%, περίπου στα επίπεδα του 2015. Το 2017 η ανεργία θα μειωθεί καθώς η οικονομία θα επιστρέψει σε ανάπτυξη.

  • Το Q4-2015, ο πληθωρισμός θα στραφεί σε θετικά επίπεδα λόγω της αύξησης του ΦΠΑ.

  • Μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος στις 26 Ιουνίου, οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν πυκνές και ραγδαίες, καταλήγοντας στη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου.

  • Σε μια πρώτη προσπάθεια να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, παρουσιάζουμε μια ανάλυση μερικής ισορροπίας, στην οποία εξετάζουμε τις επιπτώσεις των μέτρων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, στην κατανάλωση και στο ΑΕΠ.

  • Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα μέτρα θα είναι υφεσιακά αλλά διαχειρίσιμα. Με βάση μόνο την μείωση στην κατανάλωση, το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 0.5% στο 2015H2 και κατά 1.0% το 2016.

  • Ωστόσο, τόσο οι επενδύσεις όσο και το εξωτερικό εμπόριο πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την αβεβαιότητα, την πολιτική αστάθεια και – ειδικά οι επενδύσεις – από τις εισροές κονδυλίων της ΕΕ, τα οποία εφόσον χρησιμοποιηθούν στον κατάλληλο χρόνο θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.


        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.