ομιλος τραπεζας πειραιως


Κρατικός Προϋπολογισμός 2016

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για τα μακροοικονομικά μεγέθη παρουσιάζουν πλέον ουσιαστική σύγκλιση με τις δικές μας εκτιμήσεις για μηδενική ανάπτυξη φέτος και οριακή ύφεση το 2016 εξαιτίας κυρίως τεχνικών/στατιστικών επιδράσεων.

Οι θετικότερες εκτιμήσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη οδήγησαν σύμφωνα με το ΥΠΟΙΟ σε μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου €500 εκατ. (σωρευτική απόδοση 2015-2016: €5,7 δισεκ. έναντι αρχικής εκτίμησης για €6,2 δισεκ.).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ αυξάνονται στα €6,75 δισεκ. το 2016. 

Οι εκταμιεύσεις για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου υπολογίζονται σε €700 εκατ. το 2015 και €5,5 δισεκ. το 2016.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου θα αυξηθούν κατά €3,4 δισεκ. το 2016.

Η μη-χρησιμοποίηση της δεύτερης δόσης των €15 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών περιορίζει την αύξηση του δημόσιου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στα €327,6 δισεκ. (187,8% του ΑΕΠ). Ωστόσο, έναντι του προσχεδίου το χρέος υποχωρεί κατά €6 δισεκ. έναντι των €15 δισεκ. των εκτιμήσεων μας.   

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.