ομιλος τραπεζας πειραιως


Πρόσκαιρη ή διατηρήσιμη η ανάκαμψη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας;

Για 4η συνεχή χρονιά παρουσιάζουμε την ανάλυση των προοπτικών των 50 βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας βασιζόμενοι σε στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων για πάνω από 18 χιλιάδες επιχειρήσεις. Όπως σε κάθε μελέτη που βασίζεται σε ανάλυση στοιχείων λογιστικών καταστάσεων, έτσι και στην παρούσα μελέτη παρατηρείται χρονική υστέρηση άνω του έτους στη δημοσίευση των απαραίτητων δεδομένων, με αποτέλεσμα η ανάλυση να βασίζεται σε στοιχεία του 2013. Ως αντίβαρο της χρονικής αυτής υστέρησης λειτουργεί η λεπτομερέστατη και αναλυτικότατη κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Πριν περάσουμε στην λεπτομερέστατη παρουσίαση των ευρημάτων, η «μεγάλη εικόνα» που προκύπτει από τη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των κλάδων είναι ότι μετά από 5 χρόνια σημαντικής ύφεσης και επιδείνωσης των λογιστικών καταστάσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, το 2013 σημαδεύει την πρώτη χρονιά από το 2007 που παρατηρείται μια δειλή βελτίωση των επιδόσεων στην ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα και η μέση βαθμίδα αξιολόγησης των 50 κλάδων βελτιώνεται σε “b” το 2013 από “c” το 2012, έχοντας υποχωρήσει όμως από το “a-” το 2007.

Το μεγάλο ερώτημα φυσικά έγκειται στο εάν η βελτίωση αυτή θα παγιοποιηθεί με αποτέλεσμα το 2013 να αποτελέσει σημείο καμπής στην προσπάθεια εξόδου από την ύφεση και συρρίκνωση προς την ανάπτυξη και μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων ή αντίθετα θα αποτελέσει μια πρόσκαιρη αναλαμπή η οποία θα υποκύψει στο βάρος της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και ρευστότητας του οικονομικού και πολιτικού σκηνικού.


BIC Index: οι 10 κλάδοι με τις υψηλότερες επιδόσεις, 2013

Ο κλάδος παροχής νερού και διαχείρισης λυμάτων (Ε) αποτελεί σταθερά τον κλάδο με τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ υψηλά κατατάσσονται για ένα ακόμη έτος και οι τηλεπικοινωνίες (61). Οι κλάδοι κατασκευής οχημάτων (29) και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (68) φαίνεται ότι κερδίζουν αρκετά από το «χαμένο τους έδαφος» των προηγούμενων ετών, καθώς εμφανίζουν καλές επιδόσεις το 2013. Ανθεκτικότητα εμφανίζουν και οι κλάδοι που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, όπως αυτοί που σχετίζονται με την κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27) και τις υπηρεσίες πληροφορικής (62+63). Τέλος, η στροφή προς την εστίαση (56), η οποία έχει αποτελέσει σε πολλές περιπτώσεις το «καταφύγιο» δραστηριοποίησης την περίοδο της κρίσης, φαίνεται ότι δημιούργησε θετικές επιδόσεις στον εν λόγω κλάδο.


BIC Index: οι 10 κλάδοι με τις χαμηλότερες επιδόσεις, 2013

Κλάδοι που σχετίζονται με την ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη εξακολουθούν να σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις, όπως τα μέσα ενημέρωσης (59+60), η διασκέδαση (Ρ), το εμπόριο αυτοκινήτων (45), η κατασκευή επίπλων (31) και η καπνοβιομηχανία (12). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καταλύματα (55) και ο πρωτογενής τομέας (Α), δύο από τους σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, βρίσκονται μεν στους κλάδους με τις χαμηλότερες επιδόσεις, παρόλο που βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος – ειδικά σε όρους αποδοτικότητας. Αυτό οφείλεται απλώς στο ότι, άλλοι κλάδοι ενίσχυσαν πιο έντονα τη θέση τους.


BIC Rating System 2013: Βασικά συμπεράσματα

  • Πάνω από τα 2/5 των κλάδων υπερ-απέδωσαν, εμφανίζοντας rating “a-” το 2013.
  • Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναβαθμίσεις το 2013:
    • των κλάδων αεροπορικών μεταφορών (51) και χερσαίων μεταφορών (49) από “d+” και “c+” σε “a-” αντίστοιχα,
    • των κλάδων εκδοτικών δραστηριοτήτων (58) και εκτυπώσεων (18) από “d+” και “c-” σε “a-” και “b+” αντίστοιχα και
    • των ταξιδιωτικών πρακτορείων (79) από “d+” σε “b”.
  • Από την άλλη πλευρά, ενώ η πλειονότητα των κλάδων εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις το 2013 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η βαθμολογία του δείκτη BIC των πλωτών μεταφορών (50) υποχώρησε στα επίπεδα των προηγούμενων ετών –πλην του 2012 – με αποτέλεσμα το rating του κλάδου να καταγράψει σημαντική υποβάθμιση από “a-” σε “d+”.