ομιλος τραπεζας πειραιως


Ανάλυση Χρηματιστηριακών Αποδόσεων της Παγκόσμιας Ναυτιλίας

  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρατηρήσουμε την πορεία των τιμών των μετοχών των ναυτιλιακών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο με την κατασκευή του Χρηματιστηριακού Δείκτη Ναυτιλίας της Τράπεζας Πειραιώς (Piraeus Bank Shipping Index, PBSI) αλλά και μέσω 3 δεικτών, εξειδικευμένων στους μεγάλους τομείς της εμπορικής ναυτιλίας (PBSI – Tanker, PBSI – Container, PBSI – Dry Bulk).
  • Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία λειτουργούν σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον καθώς επηρεάζονται από την φάση του οικονομικού κύκλου της παγκόσμιας οικονομίας και τις μεταβολές στις τιμές και την ποσότητα διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών όπως το πετρέλαιο και ο χάλυβας .
  • Ενώ από το 2010 έως το 2013 τα ομόλογα (bonds) αποτελούσαν την πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης από κεφαλαιαγορές για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυτιλίας, το 2014 τα πρωτεία παίρνουν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μέσω εκδόσεων follow-on.
  • Σε δεύτερη φάση, προχωράμε στην διερεύνηση των παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με τις αποτιμήσεις των ναυτιλιακών δεικτών. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε ένα μεγάλο πλήθος μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεταβλητών που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία και πιο συγκεκριμένα με τις διεθνής ροές του θαλάσσιου εμπορίου.
  • Τα βασικά συμπεράσματα της στατιστικής μας ανάλυσης συνοψίζονται στο ότι η αγορά ναύλων, είναι ο σημαντικότερος υποκείμενος παράγοντας της εξέλιξης των ναυτιλιακών δεικτών. Ο μηχανισμός της επίδρασης του συγκεκριμένου παράγοντα κινείται σε πρώτο στάδιο μέσω των νέων παραγγελιών και του αναμενόμενου ρυθμού επέκτασης του ναυτιλιακού στόλου και σε δεύτερο στάδιο μέσω της παγκόσμιας ζήτησης και του διεθνούς εμπορίου.
  • Δεν επηρεάζονται όλοι οι δείκτες από τους ίδιους παράγοντες ή μέσω του ίδιου μηχανισμού. Για παράδειγμα, ο δείκτης PBSI–tanker επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αποτιμήσεις των χρηματιστηριακών αγορών και σε μικρότερο από την αγορά ναύλων όπως αντιπροσωπεύεται από τον δείκτη BDI. Οι υπόλοιποι δείκτες σχετίζονται περισσότερο με μεταβλητές που βασίζονται στην εξαγωγική δραστηριότητα και το διεθνές εμπόριο.