ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor – Απρίλιος 2016

Παρά την ενίσχυση της δυναμικής στην αγορά κρατικών ομολόγων στις αρχές Μαρτίου, η αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας από τις καθυστερήσεις στην πρώτη αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος δημιούργησε σημαντικές πιέσεις. Αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν η σχεδόν μηδενική μεταβολή του Δείκτη Κρατικών Ομολόγων τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων στα τέλη Απριλίου έκλεισε στις 355,9 μονάδες, αυξημένος κατά μόλις 0,16% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Μαρτίου. Ο Δείκτης κυμάνθηκε μεταξύ των 340-366 μονάδων μέσα στον μήνα, ενώ στις αρχές Απριλίου βρέθηκε να χάνει το 5% της αξίας του σε μηνιαία βάση. Παρά την σταθεροποίηση των επιπέδων του Δείκτη στο δεύτερο μισό του Απριλίου, η εξέλιξη του μέσα στο Μάιο καθίσταται εξαιρετικά αβέβαιη κυρίως λόγω των πιέσεων της ελληνικής οικονομίας από την πλευρά της ρευστότητας.

Σε ετήσια βάση η ελληνική αγορά κρατικών ομολόγων όπως αποτυπώνεται από τον Δείκτη της Τράπεζας Πειραιώς έχει χάσει μεσοσταθμικά το 1.28% της αξίας της. Ωστόσο, οι θετικές εξελίξεις (αναδιαμόρφωση του χρέους και πρόσβαση στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ) που αναμένεται να ακολουθήσουν σε περίπτωση μιας επιτυχούς έκβασης της πρώτης αξιολόγησης θα οδηγήσουν σε σημαντικά κέρδη. Σημαντικές ημερομηνίες που αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες τις αγοράς είναι τα Eurogroup στις 9 και 24 Μαΐου, καθώς επίσης και η 20η Ιουλίου όσον αφορά την αποπληρωμή ομολόγου στην ΕΚΤ.

Οριακή αύξηση της τάξης του 0,58% κατέγραψε ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων στα τέλη Απριλίου, με κέρδη για την πλειοψηφία των ομολογιακών εκδόσεων. Ωστόσο, οι μακροοικονομικές συνθήκες στην ελληνική οικονομία διατηρούν τον δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά στις αρχές του έτους. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης παρέμεινε κοντά στα επίπεδα των 109-110 μονάδων, μειωμένος κατά 2,6% σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε τον Απρίλιο το ομόλογο της Frigoglass του οποίου η τιμή αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την θετική αποτίμηση από την αγορά για την ενίσχυση της εταιρείας με την δανειακή σύμβαση των €30 εκ. με την Truad Verwaltungs AG. Αντίθετα, πτώση 3,27% κατέγραψε το ομόλογο της ΔΕΗ με λήξη την 1η Μαΐου 2017 καθώς η επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της εταιρείας σε CCC- με αρνητικό outlook από την Standard & Poor's τον Απρίλιο ενισχύει τις ανησυχίες για τις πηγές χρηματοδότησης και τις συνέπειες στην ρευστότητα της εταιρείας .

Τον Απρίλιο, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου μήνα, καθώς αυξήθηκε κατά μόλις 0,2 μονάδες στο 90,3. Παρομοίως, το 5ετές CDS δεν εμφάνισε σημαντικές μεταβολές παραμένοντας στο εύρος των 1111 – 1253 μονάδων βάσης. Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο μια αύξηση της αβεβαιότητας τόσο σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας όσο και σε επίπεδο αποτιμήσεων στις αγορές ελληνικών εταιρικών και κρατικών ομολόγων. Ώς αποτέλεσμα, ο πολιτικός κίνδυνος παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας των οικονομικών εξελίξεων και οι αγορές συνεχίζουν να κρατούν στάση αναμονής.