ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor - Αύγουστος 2016

Η θετική αξιολόγηση του Eurogroup στις 24 Μαΐου και η εκταμίευση των €7,2 δις δημιούργησε θετικό κλίμα τόσο στις εταιρικές εκδόσεις ομολόγων όσο και μια σταθεροποίηση στην τιμή του δείκτη κρατικών εκδόσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα μετά την απόφαση του Ην. Βασιλείου για έξοδο από την Ευρωζώνη και την πτώση του δείκτη κατά 6%, στις αρχές Ιουλίου οι αγορές ελληνικών ομολόγων επανήλθαν στα αρχικά τους επίπεδα ανακτώντας την μειωμένη αξία τους. Συγκεκριμένα, ο δείκτης κρατικών ομολόγων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά στις αρχές Ιουνίου, καταγράφοντας οριακά κέρδη της τάξης του 0,84% μέσα στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Σημαντικός παράγοντας αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων του Brexit στις ελληνικές αγορές ήταν η επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ, ενισχύοντας σε ένα βαθμό την ρευστότητα στην οικονομία. Το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν ότι, εκτός από μια βραχυπρόθεσμη καθοδική πορεία τις τελευταίες δυο εβδομάδες του Ιουλίου, ο δείκτης κρατικών ομολόγων παρέμεινε ενισχυμένος κατά 6,48% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να προσθέσουμε ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος (23%), ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη ομολόγων είναι σημαντικά επιβραδυμένος.

Το μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον που έδειξαν οι αγορές κατά το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις προσδοκίες για την επιτυχή ολοκλήρωση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης αξιολόγησης. Καθυστερήσεις στα στάδια εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας αναμένεται να επαναφέρουν σενάρια πολιτικής αβεβαιότητας με αποτέλεσμα να ενδυναμωθεί η επιφυλακτική στάση των επενδυτών.

Άμεση απόρροια μιας επιτυχούς δεύτερης αξιολόγησης θα οδηγήσει τόσο στην δραστική μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας όσο και στην πιθανή ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Ωστόσο, αναγκαία συνθήκη των παραπάνω ευνοϊκών εξελίξεων αποτελεί και η ολοκλήρωση της συζήτησης για το χρέος η οποία δεν αναμένεται να επιτευχθεί πριν τις γερμανικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτή η καθυστέρηση ίσως να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην αναχρηματοδότηση των €26,1 δις σε λήξεις ομολόγων και δανείων και €66,7 δις σε τόκους τα έτη 2021-2024, όμως μπορεί να επηρεάσει την προσδοκώμενη πιθανότητα εξόδου στις αγορές με χαμηλό επιτόκιο σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.

Από τις αρχές Ιουλίου ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων κατέγραψε σημαντική ανοδική τάση ξεκινώντας από τις 110,9 μονάδες και φτάνοντας τις 114,6 μονάδες στα τέλη Αυγούστου. Σημαντικός παράγοντας αυτής της ανοδικής τάσης είναι η αναγγελία για χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος και η εξομάλυνση του κόστους που έχουν προκαλέσει στις επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα η απόδοση στην λήξη του δείκτη κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στα μέσα Αυγούστου. Συγκεκριμένα η απόδοση στην λήξη του δείκτη έφτασε το 4,4% στις 19/08/2016, μειωμένη κατά 35 μονάδες βάσης από τα τέλη Ιουλίου. Περαιτέρω πτώση των αποδόσεων αναμένεται να μειώσει το κόστος αναχρηματοδότησης στις λήξεις των εταιρικών ομολόγων του δείκτη. Από τις αρχές του έτους ο δείκτης εταιρικών ομολόγων έχει αυξηθεί κατά 1,6%, σημαντικά ενισχυμένος από τις ζημιές που κατέγραψε το προηγούμενο έτος.