ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor - Ιανουάριος 2016

 • Ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε το έτος με σημαντικά ετήσια κέρδη της τάξης του 24%, κυρίως λόγω της ανοδικής κίνησης που σημειώθηκε μετά την υπογραφή του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής τον Αύγουστο του 2015. Ωστόσο, από το τελευταίο τρίμηνο του 2015 ο Δείκτης είχε αναπτύξει μια αρνητική δυναμική με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο να υποχωρήσει κατά 3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
 • Σε αντίθεση με τα κέρδη (1,76%) που κατέγραψε ο Δείκτης Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων που υπολογίζεται από την Bloomberg, ο Δείκτης Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων έκλεισε το Δεκέμβριο 2% χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχές του έτους. Ειδικότερα το μήνα Δεκέμβριο ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων επηρεάστηκε αρνητικά από τις μεταβολές των ομολόγων της ΔΕΗ. Οι αρνητικές αναφορές για την πορεία των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ που συνδέονται με τα €2δισεκ ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και τις εξελίξεις σχετικά με την αποζημίωση της ΔΕΗ από την πώληση του ΑΔΜΗΕ οδήγησαν σε πτώση των ομολόγων της ΔΕΗ κατά 2,3% (λήξη του 2017) και 7,9% (λήξη του 2019). Δεδομένου ότι οι σταθμίσεις των δύο ομολόγων της ΔΕΗ ανέρχονται σε 3% και 7,5%, η πτώση αυτή συνέβαλε στις συνολικές μηνιαίες απώλειες του δείκτη κατά 5,5%.
 • Κατά τη διάρκεια του 2016, οι βασικές εξελίξεις που αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είναι οι εξής:
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος μέσα στους επόμενους 2 μήνες και κυριότερα η έκβαση του όσον αφορά τα αποτελέσματά του στο διαρθρωτικό σκέλος της πραγματικής οικονομίας, τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων.
  • Επαναφορά του waiver των ελληνικών ομολόγων από πλευράς της ΕΚΤ και στη συνέχεια πιθανή ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
  • Πιθανές περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τίτλων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
  • Ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης μέσω του τουρισμού, της άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών και των εξελίξεων στην διεθνή οικονομία (πτώση τιμών πετρελαίου, περεταίρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη).
 • Το 2016 προοιωνίζεται ένα δύσκολο έτος για τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης παγκοσμίως καθώς αναμένουμε υποχώρηση της εταιρικής κερδοφορίας μέσα σε ένα περιβάλλον υποτονικής ανάπτυξης, χαμηλού πληθωρισμού και υψηλής μεταβλητότητας. Ωστόσο περιορισμός του «ελληνικού» ασφαλίστρου κινδύνου που είναι ενσωματωμένο στις αποδόσεις των ελληνικών εταιρικών τίτλων μπορεί να στηρίξει την εικόνα την ελληνικής ομολογιακής αγοράς.