ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor – Μάρτιος 2016

Σημαντικά κέρδη για την αγορά κρατικών ομολόγων παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο σταματώντας την καθοδική τάση των τελευταίων δύο μηνών. Ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων αυξήθηκε κατά 9.85% από το επίπεδο των 325,51 μονάδων στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο από τα μέσα Μαρτίου διαφαίνεται μια εξασθένηση της δυναμικής με αποτέλεσμα ο δείκτης να κινείται μεταξύ του εύρους των 354-358 μονάδων. Μια ερμηνεία της σταθεροποίησης του δείκτη στα αναφερόμενα επίπεδα είναι η στάση αναμονής της αγοράς σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης.

Παρά το σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον που οδήγησε και στην σημαντική αύξηση στην αγορά κρατικών ομολόγων ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων βρίσκεται κατά 0,8% μειωμένος σε σχέση με τις αρχές του έτους. Αν και αυτή η μείωση είναι οριακή σε σχέση με τις ζημιές που παρατηρήθηκαν τους προηγούμενους δύο μήνες, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα νέων μειώσεων στον δείκτη λόγω πιθανών επιπλοκών στην πορεία μέχρι μια συμφωνία μεταξύ των δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης.

Κέρδη σημειώθηκαν και για σχεδόν όλα τα ομόλογα του Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων με εξαίρεση αυτό της Frigoglass το οποίο σημείωσε πτώση της τάξης του -5,54% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τον Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων να καταγράψει τον Μάρτιο οριακή μηνιαία αύξηση της τάξης του 0,27% σε μηνιαία βάση. Ως αποτέλεσμα και σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται κατά 2,5% μειωμένος σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Σε γενικές γραμμές η αγορά ελληνικών εταιρικών ομολόγων εμφάνισε ανοδική δυναμική τον Μάρτιο με τα ομόλογα του ΟΤΕ (λήξη το 2020) και το ομόλογο της ΔΕΗ (λήξη το 2017) να καταγράφουν αύξηση κατά 8,79% και 10,57% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι ζημιές της τάξης των €62 εκ. για την Frigoglass δημιούργησαν ισχυρή μεταβλητότητα για το ομόλογο της εταιρείας ύστερα και από την ακύρωση της συμφωνίας με την GZI Mauritius. Ωστόσο, σχετικά θετικό σήμα αποτελεί η στήριξη €30 εκ. με την μορφή δανειακής σύμβασης ενός έτους η οποία θα χορηγηθεί στην εταιρεία με την βοήθεια της βασικού μετόχου Truad Verwaltungs AG. Η έγκριση της δανειακής σύμβασης θα αποφασισθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Απριλίου.

Βραχυπρόθεσμη ενίσχυση στις Ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων καθώς η ΕΚΤ αποφάσισε μείωση του επεμβατικού επιτοκίου κατά 5 μονάδες βάσης στις 10 Μαρτίου και αγορά εταιρικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής (asset purchase programme). Η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη έχει αποδώσει σημαντικά κέρδη στις Ευρωπαϊκές αγορές εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, Ο δείκτης Bloomberg για την αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης σημείωσε αύξηση τον Μάρτιο της τάξης του 0,6% σε μηνιαία βάση. Σε σχέση με τις αρχές του 2016 ο δείκτης βρίσκεται κατά 3,32% υψηλοτέρα. Παρολαυτά, ο παράγοντας των ανισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα στο κατά πόσο οι αγορές ομολόγων μπορούν να αποδώσουν σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.