ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα


Greek Fixed Income Monitor - Οκτώβριος 2016

Με Το Βλέμμα Στην Ευρώπη Για Την Εξυπηρέτηση Του Χρέους Ενώ Οι Εταιρείες Βγαίνουν Και Πάλι Στις Αγορές

Τον Οκτώβριο, ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων δεν κατέγραψε σημαντικές μεταβολές παραμένοντας κοντά στα επίπεδα των 375 με 380 μονάδων. Ύστερα και από μια μικρή πτώση της τάξης του 1.3% τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, η απόφαση του Eurogroup για εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των €2,8 δις της πρώτης αξιολόγησης οδήγησε τον δείκτη να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να βρεθεί ενισχυμένος οριακά κατά 0,15% σε σχέση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, η μέση απόδοση στην λήξη του Δείκτη, η οποία παρέχει πληροφορία για το επίπεδο του κόστους δανεισμού της χώρας μέσω κρατικών ομολόγων, συνεχίζει να βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο του 8%. Ωστόσο, η βραχυχρόνια αρνητική δυναμική στις τιμές του δείκτη το προηγούμενο διάστημα έχει αρχίσει να εξασθενεί σημαντικά.

ΑΕξίσου σημαντική εξέλιξη για την πορεία της αγοράς ομολόγων αποτελούν και οι δηλώσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) Κλάους Ρέγκλινγk, όσον αφορά την οριστικοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους μέχρι το τέλος του 2016. Οι δηλώσεις προεξοφλήθηκαν θετικά από τις αγορές και αναμένεται να ενισχύσουν τον Δείκτη τον επόμενο μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους παραμένει στο προσκήνιο καθώς οι συζητήσεις για συγκεκριμενοποίηση στα μέτρα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα παραμένουν ρευστές.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές (reprofiling) σε ένα μέρος του χρέους θα μειώσουν την μεταβλητότητα στην αγορά κρατικών ομολόγων με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη μια ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις πορείας προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τα εργαλεία που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν έως και το 2018 συνοψίζονται σε τρείς κατηγορίες: εξομάλυνση και επιμήκυνση της μέσης διάρκειας αποπληρωμής από τα 28 στα 32,5 έτη για ένα μέρος των δανείων από τον EFSF, η άρση της αύξησης των επιτοκίων κατά περίπου 200 μονάδες βάσης για την αποπληρωμή των €11,3 δις του EFSF για το 2017 και μείωση των κινδύνων από μια αύξηση των επιτοκίων με την αλλαγή του επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό σε ομόλογα ύψους €35,7 δις.

Ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων αυξήθηκε οριακά τον Οκτώβριο φτάνοντας τις 113 μονάδες από τις 112,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης έχει ενισχυθεί κατά μόλις 0,3% σε σχέση με τις αρχές του 2016, σημαντικά βήματα έχουν γίνει για την ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων με πολλές εταιρείες (Ιντραλοτ, ΕΛΠΕ, Φουρλής, Coca-Cola και Τιτάνας) να έχουν προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την αναχρηματοδότηση παλαιότερων εκδόσεων. Το σχετικά χαμηλό επιτόκιο κοντά στο 4,65% σε συνδυασμό με την έναρξη της εγχώριας αγοράς εταιρικών ομολόγων αναμένεται να οδηγήσει και άλλες εταιρείες σε αυτή την μορφή χρηματοδότησης.