ομιλος τραπεζας πειραιως


Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα: Συσσώρευση δυνάμεων

Στην περσινή έκδοση της καθιερωμένης πλέον ετήσιας μελέτης κλαδικής αξιολόγησης της μικρομεσαίας (ΜμΕ) επιχειρηματικότητας είχαμε αναρωτηθεί εάν και κατά πόσο η βελτίωση των λογιστικών καταστάσεων των ΜμΕ που είχαμε διαπιστώσει θα αποδεικνυόταν πρόσκαιρη ή θα αποτελούσε την απαρχή μιας νέας προσπάθειας ανάκαμψης. Τα στοιχεία που παραθέτουμε στην παρούσα μελέτη (τα οποία βασίζονται σε δείγμα άνω των 19,5 χιλιάδων επιχειρήσεων με στοιχεία λογιστικών καταστάσεων του 2014) αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας καθώς καταγράφονται σημάδια σταθεροποίησης και συσσώρευσης δυνάμεων μετά τη βελτίωση που είχε καταγραφεί στην περσινή έκδοση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης αξιολόγησης κλαδικών επιδόσεων (BIC Index) παρουσιάζει οριακή βελτίωση στις 38,8 μονάδες έναντι 38,1 μονάδες πέρυσι ως αποτέλεσμα της βελτίωσης στους επιμέρους δείκτες αποδοτικότητας και διάθρωσης κεφαλαίων και της σταθεροποίησης του δείκτη ρευστότητας.

Ταυτόχρονα, η μέση αξιολόγηση των κλάδων παραμένει στη βαθμίδα “b” γεγονός που αντανακλά ένα ισοζύγιο 20 αναβαθμίσεων έναντι 8 υποβαθμίσεων κλάδων έναντι της περσινής αξιολόγησης. Όσον αφορά στην κατάταξη των κλάδων, θεαματική είναι η βελτίωση της εστίασης (ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του τουρισμού) αλλά κυρίως του κλάδου των πλωτών μεταφορών (επίσης ως αποτέλεσμα του τουρισμού, αλλά κυρίως της πτώσης των τιμών των καυσίμων). Στον αντίποδα, τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν κλάδοι σχετιζόμενοι με την οικιακή κατανάλωση και τη διασκέδαση αλλά και της ενέργειας και παραγωγής βασικών μετάλλων.

Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα της μελέτης μας, η ελληνική οικονομία δε σταματά να βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και πιο σημαντικές προκλήσεις. Συνεπώς, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε στην επόμενη μελέτη μας (που θα ενσωματώνει τις λογιστικές καταστάσεις του 2015) το βαθμό και την έκταση της επίδρασης των capital controls στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Παρασκευή Βλάχου
Economic Analyst