ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor - Αύγουστος 2017

Greek Fixed Income Monitor: Σε ρυθμούς 3ης αξιολόγησης η αγορά ομολόγων

Ο Δείκτης Κυβερνητικών Ομολόγων, και μετά την σημαντική αύξηση τον Ιούνιο, μειώθηκε οριακά τον Ιούλιο κατά 0,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα φτάνοντας τις 511,83 μονάδες ενώ παρέμεινε σταθερός στο ίδιο επίπεδο στα τέλη Αυγούστου. Εντούτοις, η σταθεροποίηση της οικονομίας και η αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας έχουν οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη της τάξης του 15,2% για τον Δείκτη από τις αρχές του έτους.

Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης καθώς και οι προσδοκίες για βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας και μακροοικονομικές προοπτικές περιόρισαν τις πιέσεις στο 10ετές spread του Ιουλίου στις 485 μβ. Αντίθετα, το spread κινήθηκε ανοδικά τον Αύγουστο στις 518 μβ, εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις προσδοκίες για την 3η αξιολόγηση καθώς επίσης και το βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρεάσει το τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Αν και η οικονομική αβεβαιότητα, το ύψος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και η «σφικτή» δημοσιονομική πολιτική συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία, ο βασικός κίνδυνος στο σενάριο για κέρδη στην αγορά κρατικών ομολόγων το 2017 είναι η εξέλιξη της 3ης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος. Από αυτή την οπτική, οι διαφωνίες ΔΝΤ και Ευρωπαίων εταίρων για το χρέος και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών δεν φαίνεται να έχουν γεφυρωθεί και δεν αποκλείεται η πιθανότητα για νέες προστριβές που θα ενισχύσουν την αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στα στάδια εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας αναμένεται να επαναφέρουν σενάρια πολιτικού ρίσκου με αποτέλεσμα να ενδυναμωθεί η επιφυλακτική στάση των επενδυτών.

Ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων συνεχίζει την ανοδική του κίνηση καθώς οι αγορές βρίσκουν διέξοδο στις εταιρικές εκδόσεις για να βελτιώσουν την πραγματική απόδοση των κεφαλαίων τους. Η τάση αυτή είναι εμφανής από την εξέλιξη του Δείκτη ο οποίος από τις αρχές του έτους έχει ενισχυθεί κατά 5,38%. Τους δυο τελευταίους μήνες ο Δείκτης κατέγραψε σημαντική άνοδο ξεκινώντας από τις 131,2 μονάδες στα τέλη Ιουνίου και φτάνοντας τις 133,7 μονάδες τον Αύγουστο. Χαρακτηριστικά, η απόδοση στην λήξη του Δείκτη μειώθηκε κατά 44 μονάδες βάση τον Ιούλιο και 16 μβ τον Αύγουστο υποδεικνύοντας την αύξηση της ζήτησης για τον συγκεκριμένο τύπο επένδυσης.

Σε συνδυασμό με τους κεφαλαιακούς ελέγχους που είναι ακόμη σε ισχύ για την ελληνική οικονομία ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας αυτής της ανοδικής τάσης είναι οι σχετικά υψηλές αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων σε σύγκριση με άλλες μορφές επένδυσης. Συγκεκριμένα, το μεσοσταθμικό κουπόνι για τα ομόλογα που περιλαμβάνονται στον Δείκτη βρίσκεται στο 4,5%, ενώ η μεσοσταθμική λήξη είναι κάτω των 4 ετών.

Παρά την στροφή της αγοράς προς τα εταιρικά ομόλογα, η κεφαλαιοποίηση των ομολόγων του Δείκτη παρέμεινε σταθερή τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, από τον Αύγουστο τα συνολικά κεφάλαια σε εταιρικό χρέος αυξήθηκαν οριακά κατά €70 εκ (1,07%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Βασικός παράγοντας αυτής της μειωμένης προσφοράς είναι ότι τα κεφάλαια των νέων εκδόσεων είναι σχετικά μικρά. Για παράδειγμα, η έκδοση του ομολόγου του ΟΠΑΠ αποτελεί μόνο το 3% του υφιστάμενου εταιρικού χρέους ενώ τα ομόλογα της Housemarket, Sunlight και Τέρνα Ενεργειακή δεν ξεπερνούν το 1% των κεφαλαίων των ομολογιακών εκδόσεων. Ωστόσο, από την πλευρά της ζήτησης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ενδεικτικά, μέσα στον Ιούλιο εκδόθηκε το 5ετές ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή με 2,7 φορές υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των €60 εκ. και επιτόκιο στο 3,85%.

Περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης για ελληνικά εταιρικά ομόλογα αναμένεται να δώσει ώθηση σε περισσότερες εκδόσεις μέχρι τα τέλη του 2017, δεδομένου ότι το οικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να βελτιώνεται.