ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor - Φεβρουάριος 2017

Οι αποφάσεις του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου και η επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου ενίσχυσε τις προσδοκίες για επίτευξη συνολικής συμφωνίας το αργότερο μέχρι τον Μάιο. Σύμφωνα με τον Δείκτη Κρατικών Ομολόγων οι προσδοκίες αυτές ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των ελληνικών κρατικών ομολόγων το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου με τον Δείκτη να σημειώνει οριακή άνοδο της τάξης του 0,69% συγκριτικά με τα τέλη Ιανουαρίου. Αντίστοιχα, η μεσοσταθμική απόδοση στην λήξη του Δείκτη σημείωσε πτώση κατά 60 μονάδες βάσης (μ.β.) στο 7.65%, υψηλότερα ωστόσο κατά περίπου 36 μ.β. σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Παρά την αντιστροφή της αρνητικής τάσης στις αρχές Φεβρουαρίου, η επιβράδυνση των διαδικασιών για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θα επιβαρύνουν – όπως έχει φανεί από αντίστοιχα γεγονότα τους προηγούμενους μήνες - την πορεία των δεικτών των ελληνικών ομολόγων. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα είναι πολλαπλασιαστικό σε περίπτωση που συνοδευτεί με χειροτέρευση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών. Ενδεικτικά, στο αρνητικό σενάριο μια χειροτέρευσης της εκτίμησης για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2017 στα μέσα Μαΐου σε συνδυασμό με συνέχιση των αδιεξόδων στο κλείσιμο της αξιολόγησης θα οδηγήσει σε ενίσχυση της μεταβλητότητας στην ελληνική αγορά ομολόγων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Δείκτης Κυβερνητικών Ομολόγων ξεκίνησε το 2017 με οριακά θετικό πρόσημο στο 0,34% σε ετήσια βάση.

Το 5ετές CDS, ένας σημαντικός υποκείμενος παράγοντας των αποτιμήσεων των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την διάρκεια του Φεβρουαρίου, κυμαινόμενο μεταξύ των 995 και 1065 μονάδων βάσης. Συγκεκριμένα, ο πιστωτικός κίνδυνος μειώθηκε κατά μόλις 20 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο από τις 1036 μονάδες στα τέλη Ιανουαρίου. Οι αγορές συνεχίζουν να τιμολογούν τον Δείκτη Κρατικών Ομολόγων σε συνέπεια με την εκτίμηση μιας «δίκαιης αποτίμησης» (fair-value model) που έχουμε αναπτύξει, ενώ το “downside risk” παραμένει υψηλό λόγω του υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Η εκτίμηση της μεσοσταθμικής απόδοσης του Δείκτη Κρατικών Ομολόγων σύμφωνα με το μοντέλο βρίσκεται στο 8,06, υψηλότερη κατά περίπου 41 μονάδες βάσης σε σχέση με την πραγματική απόδοση στα τέλη μήνα.

Η χρονική παράταση στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την πορεία των εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων κινήθηκε οριακά πτωτικός από τις 127,5 μονάδες στα τέλη Ιανουαρίου στις; 126,9 μονάδες τον Φεβρουάριο. Σε αντίθεση με τα κέρδη που σημείωσε το 2016, ο Δείκτης παραμένει στα ίδια επίπεδα με τις αρχές του έτους. Πρόσθετη πίεση στα εταιρικά ομόλογα μπορεί να προκαλέσει η πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ESI) στις 92,9 μονάδες συγκριτικά με τις 95,1 μονάδες στα τέλη του Ιανουαρίου. Κύριος παράγοντας αυτής της πτώσης είναι η σημαντική μεταβλητότητα των οικονομικών μεγεθών από την παρατεταμένη αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος.

Η μεσοσταθμική απόδοση των εταιρικών εκδόσεων στα τέλη του Φεβρουαρίου έκλεισε στο 6,72%, αυξημένη κατά 135 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα πρέπει να τονίσουμε , ωστόσο, ότι η σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού των εταιριών μέσω ομολογιακών εκδόσεων δεν συνδέεται τόσο με την πορεία της αξιολόγησης όσο με τις εξελίξεις για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Frigoglass. Συγκεκριμένα, η ομολογιακή έκδοση €250 εκ. της Frigoglass με λήξη το 2018 και κουπόνι 8,25% κατέγραψε αύξηση της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων στην απόδοση στην λήξη φτάνοντας το 70,1% τον μέσα στον Φεβρουάριο. Με βάρος κοντά στο 4% στον Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων η κίνηση αυτή συνεπάγεται αύξηση κατά περίπου 80 μονάδες βάσης για την μεσοσταθμική απόδοση του Δείκτη.