ομιλος τραπεζας πειραιως


Greek Fixed Income Monitor – Ιούνιος 2018

Οι αποφάσεις στο Eurogroup στις 21 Ιουνίου και η ολοκλήρωση του τρίτου οικονομικού προγράμματος, αποδείχθηκαν θετικές για την αγορά ομολόγων στην οποία αντισταθμίστηκαν οι ζημιές και εξισορροπήθηκε η αυξημένη μεταβλητότητα που προκλήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Η επέκταση της περιόδου χάριτος για €96,4 δις του συνολικού ελληνικού χρέους κατά 10 έτη και το σχετικά υψηλό ταμειακό απόθεμα ύψους €24,1 δις δίνει σημαντική ενίσχυση στο ελληνικό χρέος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα καθώς επίσης και σε μια ενδεχόμενη νέα έκδοση από τον ΟΔΔΗΧ.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αποφάσεων, ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων της Τράπεζας έφτασε στα τέλη Ιουνίου τις 492 μονάδες καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αντίστοιχα, η μεσοσταθμική απόδοση του Δείκτη σημείωσε πτώση κατά 72 μ.β. φτάνοντας στο 3,8%. Στην περίπτωση που η θετική δυναμική συνεχιστεί δεν αποκλείεται να υπάρξει προσπάθεια για νέα έκδοση ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ στο άμεσο διάστημα.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν στο Eurogroup ενισχύουν την πρόσβαση στις αγορές ωστόσο ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων δεν φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα καθώς το ύψος του χρέους παραμένει υψηλό και οι ελληνικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Συγκεκριμένα, το spread της ελληνικής 10ετίας διαμορφώθηκε το Ιούνιο στις 365 μ.β. περίπου 128 μ.β. υψηλότερα από το spread των αντίστοιχων ιταλικών ομολόγων.

Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να δώσουν τα κίνητρα στις αγορές για υψηλότερες αποτιμήσεις (χαμηλότερο κόστος δανεισμού) εντοπίζονται στην εξέλιξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του ελληνικού αξιόχρεου αλλά και την προοπτική ένταξης στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, η S&P προχώρησε σε έκτακτη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε “B+” με σταθερές προοπτικές από “B”. Σε αντίστοιχες ενέργειες αναμένεται να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι οίκοι, ωστόσο η τρέχουσα πιστοληπτική αξιολόγηση απέχει τουλάχιστον 4 βαθμίδες από την επενδυτική διαβάθμιση (Investment Grade).

Οι εξωτερικοί κίνδυνοι για την αγορά ομολόγων εξακολουθούν να εντοπίζονται στις εντάσεις στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις όπως και στην ενίσχυση της αποστροφής κινδύνου των αγορών κάτι που είναι ενδεικτικό του κλίματος κυρίως στις αναδυόμενες αγορές.

Στα εταιρικά ομόλογα η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική όπως με τις κρατικές ομολογιακές εκδόσεις. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης εταιρικών ομολόγων παρουσιάζει αντιστροφή της ανοδικής τάσης των προηγούμενων μηνών μετά και την αβεβαιότητα που έχει σχηματιστεί στην περίπτωση της Intralot.

Ενδεικτικά, από τις 8 Μαΐου και κατά την περίοδο αβεβαιότητας αναφορικά με την Folli Follie, τα δύο ομόλογα της Intralot με λήξη το 2021 και 2024 εμφάνισαν ζημιές της τάξης του 14% και 20,4% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων κατέγραψε πτώση της τάξης του 0,82% φτάνοντας τις 133,6 μονάδες στα τέλη Ιουνίου καθώς οι δύο παραπάνω εκδόσεις αποτελούν περίπου το 10% της συνολικής σύνθεσής του.

Παρά την αντιστροφή της αρνητικής δυναμικής του εταιρικού δείκτη στα μέσα Ιουνίου η τεχνική εικόνα παραμένει αρνητική με τις πιέσεις στα εταιρικά ομόλογα να συνεχίζονται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Εκτός από τις αποτιμήσεις της αγοράς για την Intralot, η αρνητική δυναμική του δείκτη μπορεί να αντικατοπτρίζει και την ενδεχόμενη αποφυγή ανάληψης ρίσκου από πλευράς των διεθνών επενδυτών σε οικονομίες με ομόλογα χαμηλής επενδυτικής αξιολόγησης στα πλαίσια της γενικότερης τάσης risk-off λόγω παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας και κλιμάκωσης των εμπορικών διενέξεων μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών της εμπορικών εταίρων.