ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο 15νθήμερο Δεκεμβρίου


  • ΕΛΛAΔΑ
Ολοκληρώθηκε στις 11/12 η διαδικασία επαναγοράς χρέους, με το σύνολο των προσφορών να φτάνει περίπου στα €31,9 δισεκ. σε όρους ονομαστικής αξίας και τη σταθμισμένη μέση τιμή περίπου στο 33,8% της ονομαστικής. Για την επανάγορα του συνόλου των τίτλων που προσφέρθηκαν απαιτείται η έκδοση 6 μηνιαίων τίτλων του EFSF ονομαστικής αξίας €11,29 δισεκ. (συμπερλ. των δεδουλευμένων τόκων). Ταυτόχρονα στο Eurogroup της 13ης/12, δόθηκε επίσημα η έγκριση για εκταμίευση €49,1 δισεκ. εκ των οποίων €34,3 δισεκ. θα εκταμιευθούν εντός ολίγων ημερών από την απόφαση, μια δεύτερη εκταμίευση θα γίνει τον Ιαν. 2013 για την ανα-κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το υπόλοιπο πόσο, το οποίο θα καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες, θα εκταμιευθεί εντός του α’ τριμήνου του 2013 σε τρείς δόσεις με βάση την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος. Τέλος, τον Ιανουάριο αναμένεται η έγκριση εκταμίευσης των δόσεων και από την πλευρά του ΔΝΤ, ποσό που σύμφωνα με δημοσιεύματα εκτιμάται να φτάσει τα €3,3 δισεκ. Το συνολικό ποσό εκτιμάται περίπου στα €52,4 δισεκ. και αναμένεται να διατεθεί ως εξής: (α) από τα €34,3 δισεκ. τα €16 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα €7 δισεκ. για τον προϋπολογισμό και την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και τα €11,3 δισεκ. για την επαναγορά ελληνικού χρέους. (β) από το υπόλοιπο ποσό των περίπου €18,1 δισεκ. το διάστημα Ιαν.–Μαρ., τα €7,2 δισεκ. για τις τράπεζες και τα άλλα €10,9 δισεκ. (συμπερ. των €3,3 δισεκ. από το ΔΝΤ) για τον προϋπολογισμό και την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στην απόφαση για την έναρξη των διεργασιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα διέπει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) του τραπεζικού συστήματος κατέληξε η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής. Το νομικό πλαίσιο θα χωρίζεται σε δύο τομείς, στον εποπτικό ρόλο που θα έχει η ΕΚΤ και στο κανονιστικό ρόλο που θα έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή του Τραπεζικού Συστήματος (ΕΒΑ). Όταν ο Εποπτικός Μηχανισμό τεθεί σε λειτουργία, τότε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων θα μπορεί να γίνει απευθείας από τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης (ESM) δίχως να επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος. Επιπλέον, θα είναι εφικτή η δημιουργία του ενιαίου φορέα εγγύησης των καταθέσεων και του τρόπου στήριξης των τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες – μέλη (όπως ήταν η περίπτωση της “Dexia”). Συνεπώς θα επιτευχθεί αποτροπή του φαύλου κύκλου μεταξύ τραπεζικής στήριξης και διόγκωσης του δημόσιου χρέους που αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικού της συνεχιζόμενης κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Όμως, ο Εποπτικός Μηχανισμός αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου του 2014 ή ένα έτος από τη στιγμή που το νομικό πλαίσιο τεθεί σε εφαρμογή, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες που θα επικρατούν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί το αν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που θα έχει πραγματοποιηθεί έως τότε (όπως είναι οι περιπτώσεις σε Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και Κύπρο) θα μπορεί να μεταβιβαστεί στον Μόνιμο Μηχανισμό από το δημόσιο χρέος.