ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων -1ο δεκαπενθήμερο Μαρτίου

  • Ελλάδα
Την τρέχουσα περίοδο σηματοδοτεί η έγκριση του δεύτερου προγράμματος βοήθειας προς την Ελλάδα για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της. Μέσω του νέου αυτού προγράμματος αναμένεται ότι θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προς την δημοσιονομική προσαρμογή, την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και την σταδιακή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2012 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα παραμείνει αρνητικός, ενώ αναμένεται μηδενικός ρυθμός το 2013 και επαναφορά σε ανάπτυξη το 2014, όταν και αναμένεται και αύξηση της απασχόλησης. Από τη δημοσιονομική πλευρά, εκτιμάται ότι το 2013 θα δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα ενώ το 2014 το συνολικό έλλειμμα θα είναι 2,1% του ΑΕΠ.

Ένα από τα βασικά ορόσημα του νέου προγράμματος αφορά στην ισχυροποίηση και ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η καθολική συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο PSI σε συνδυασμό με την ανάλυση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων από την Blackrock αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσκαιρη αλλά σημαντική υποχώρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας τους. Για να μπορούν συνεπώς οι τράπεζες να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες τους- τόσο στην Ελλάδα όσο και στo χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – και να είναι σε θέση να αντλούν χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, σχεδιάζεται η ανακεφαλαιοποίηση τους με ποσό ύψους €50δισ. περίπου. Σε πρώτη φάση θα παρασχεθούν κεφάλαια ύψους €25δισ. προκειμένου να αντισταθμιστούν απώλειες κεφαλαίων από την μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων. Στην συνέχεια για τις τράπεζες που θα κριθούν βιώσιμες θα υπολογισθεί το συνολικό ύψος αναγκαίων κεφαλαίων που θα προκύψει από τη μελέτη της Blackrock και τις λοιπές απαιτήσεις του πυλώνα ΙΙ και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση τους με συνδυασμό ιδιωτικών και δημόσιων πόρων. Το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για αυτό το σκοπό θα ανέρχεται σε €23,5δισ. Τελικός σκοπός είναι οι τράπεζες να διαθέτουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CT1 ύψους 9% το Σεπτέμβριο 2012 και 10% τον Ιούνιο 2013 έχοντας ταυτόχρονα εξυγιάνει το σύνολο των ισολογισμών τους. Η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει στο μεγαλύτερο της μέρος με κοινές μετοχές (με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου όπου υπάρχει σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα) αλλά και με μετατρέψιμα (υπό προϋποθέσεις) ομόλογα στο κομμάτι της Blackrock.

Ο απώτερος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι οι τράπεζες i) να παραμείνουν σε ιδιωτικά χέρια με τη συμμετοχή του δημοσίου σε στρατηγικές αποφάσεις ii) να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταθετών έτσι ώστε να επανέλθουν σε αυτές οι καταθέσεις που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος iii) να εκκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από δάνεια και ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έτσι ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές iv) να συνεχίζουν να στηρίζουν τις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και v) να πληρούν και τις αυστηρότερες προδιαγραφές που θέτουν οι Ευρωπαϊκοί εποπτικοί μηχανισμοί.