ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου


  • ΕΛΛAΔΑ
Η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και ο πληθωρισμός αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της μακροοικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Ο ρυθμός συρρίκνωσης του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του έτους κινήθηκε στο 6,3%ΥοΥ, μέσω της μείωσης σε κατανάλωση και επενδύσεις ενώ η θετική συμβολή από την πτώση του εμπορικού ελλείμματος συνδέεται με μείωση των εισαγωγών. Ταυτόχρονα στην πλειονότητα των κλαδικών δεικτών παραγωγής και κύκλου εργασιών καταγράφεται συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, η συνεχής μείωση της απασχόλησης υποδεικνύει τα σημαντικά προβλήματα στην αγορά εργασίας ενώ ο πληθωρισμός εμμένει σε υψηλά επίπεδα και κατά μέσο όρο το πρώτο οκτάμηνο του έτους φτάνει το 1,7%. Από την άλλη πλευρά, το διάστημα Ιαν. – Αυγ. 2012, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε €12,4 δισεκ. και το πρωτογενές έλλειμμα σε €1,3 δισεκ., επίπεδα χαμηλότερα των στόχων.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Με τολμηρές αποφάσεις μη-συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής τόσο η ΕΚΤ όσο και η Fed κατάφεραν να ξεπεράσουν τις (υψηλές) προσδοκίες των αγορών, δημιουργώντας κλίμα ευφορίας παγκοσμίως, κερδίζοντας παράλληλα πίστωση χρόνου για τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των κρατών της Ευρωζώνης. Ειδικότερα ο Διοικητής της ΕΚΤ κ. Draghi ανακοίνωσε ότι η ΕΚΤ δύναται να πραγματοποιεί Άμεσες – Απευθείας Νομισματικές Συναλλαγές (Outright Monetary Transactions) οι οποίες θα έχουν τη μορφή αγορών κρατικών βραχυχρόνιων κρατικών ομολόγων (διαρκείας 1-3 έτη) χωρίς κάποιο ποσοτικό όριο παρέμβασης, απεμπολώντας ταυτόχρονα το de facto seniority status που απολάμβανε έναντι άλλων πιστωτών-ομολογιούχων. Ο μοναδικός αλλά καθόλου αμελητέος περιορισμός που έθεσε η ΕΚΤ είναι η προσφυγή των χωρών στο μηχανισμό EFSF/ESM και η αποδοχή των δημοσιονομικών κανόνων που ο μηχανισμός αυτός θα επιβάλει.

Παράλληλα η Fed ανακοίνωσε ότι αναμένει τα επιτόκια να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα έως τα μέσα του 2015 ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής παρέμβασης (QE3) ύψους $40δις αγοράς στεγαστικών ομολόγων το μήνα. Σε μία πρωτοφανή κίνηση, η Fed δεσμεύεται ότι το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως ότου υπάρξει σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας. Σε συνδυασμό με το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων αυτό σημαίνει ότι έως το τέλος του 2012 η Fed θα αγοράζει ομόλογα συνολικού ύψους $85δις το μήνα.