ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων -1ο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου


  • ΕΛΛAΔΑ
Το 2011 το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού κινήθηκε σε επίπεδα εντός του στόχου που τεθεί στην έκθεση προϋπολογισμού του 2012, αλλά αυξημένο κατά 0,8% σε σχέση με το 2010. Από την άλλη πλευρά όμως το 2011 το οικονομικό κλίμα της χώρας είναι εμφανώς δυσμενές με το σχετικό δείκτη να καταγραφεί εκ νέου μείωση για 4Ο κατά σειρά χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με έντονες τις προσδοκίες για αύξηση της ανεργίας. Σημειώνεται άλλωστε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 18,2%. Ταυτόχρονα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε για το σύνολο του έτους στο 3,3% από 4,7% το 2010, λόγω της βραδύτερης ανόδου στις τιμές ενέργειας και στις υπηρεσίες και δευτερευόντως στα αγαθά (εκτός καυσίμων).


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Σε μαζική υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης 9 χωρών – μελών της Ευρωζώνης κατά μία ή δύο βαθμίδες προέβη ο οίκος αξιολόγησης S&P. Οι πέντε λόγοι που οδήγησαν στη λήψη των αποφάσεων αυτών ήταν: (α) Οι σφιχτότερες πιστωτικές συνθήκες, (β) η αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου για ένα διευρυμένο σύνολο εκδοτών ομολόγων, (γ) η ταυτόχρονη προσπάθεια απομόχλευσης από κυβερνήσεις και νοικοκυριά, (δ) η αποδυνάμωση των προοπτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη σχεδόν της Ευρωζώνη και (ε) η ανοιχτή και παρατεταμένη διαφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών αναφορικά με την κατάλληλη προσέγγιση αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων. Ειδικότερα, ο οίκος S&P τονίζει ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορφής (στις 9/12/2011) δεν συνιστούν αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων, καθώς στερούνται επιχειρησιακής ευελιξίας και επαρκών πόρων. Από τις ενέργειες υποβάθμισης, ξεχωρίζουν εκείνες που αφορούν τις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Αυστρίας (κατά μία βαθμίδα), οι οποίες κατείχαν την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ και αποτελούν μέλη για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού EFSF. Στη συνέχεια, ο οίκος S&P προέβη στην υποβάθμιση του EFSF στο επίπεδο ΑΑ+, διότι πλέον χρηματοδοτείται από χώρες που έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση είτε ΑΑΑ, είτε ΑΑ+ και όχι αποκλειστικά ΑΑΑ. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθούν οι περιπτώσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας, οι οποίες υπέστησαν υποβάθμιση κατά 2 βαθμίδες και οι περιπτώσεις της Κύπρου και της Πορτογαλίας, των οποίων η πιστοληπτική διαβάθμιση διαμορφώνεται (μετά τις ενέργειες υποβάθμισης) πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα του ΒΒΒ-.