ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 2ο 15νθήμερο Οκτωβρίου


  • ΕΛΛAΔΑ
Οι διαπραγματεύσεις με στόχο μια θετική απόφαση για την εκταμίευση της δόσης ύψους €31,5 δισεκ. συνεχίζονται. Ταυτόχρονα κατατέθηκε στην Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2013 με στόχο έλλειμμα €9,4 δισεκ. και εκτιμώμενο χρέος €346,2 δισεκ. Το βάρος προς την επίτευξη του στόχου για το έλλειμμα έγκειται στο ισοζύγιο ΟΚΑ και πιο συγκεκριμένα στη δυνατότητα να επιτευχθεί πλεόνασμα ύψους €2,7 δισεκ. έναντι ελλείμματος €2,2 δισεκ. το 2012. Παράλληλα η σαφής μείωση του ΑΕΠ οδηγεί σε άνοδο του ποσοστού του χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά 13,5 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής αναφέρονται μέτρα ύψους €14,2 δισεκ. για την περίοδο 2013 -2016 εκ των οποίων τα €9,4 δισεκ. αφορούν στο 2013, καταδεικνύοντας τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα του προγράμματος. Τέλος, ως μέρος της συνολικής δέσμης δράσεων, κατατέθηκε στις 5/11 προς ψήφιση στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο που εξειδικεύει τα μέτρα και τις παρεμβάσεις.

Θεωρώντας την ψήφιση των μέτρων και του προϋπολογισμού ως δύσκολη αλλά δεδομένη, το ερώτημα που τίθεται είναι το μέτρο και ο βαθμός στο οποίο το σύνολο των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μέτρων θα επηρεάσει την πραγματική οικονομία. Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος χρειάζονται δύο συστατικά. Πρώτον, το μέγεθος του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή και κατά δεύτερον -αλλά ίσως πιο σημαντικό από το πρώτο- το εναλλακτικό σενάριο, δηλαδή ποιός θα ήταν ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Στα δεύτερο αυτό σκέλος οι περισσότεροι ξεκινούν τους υπολογισμούς τους με βάση την υπόθεση εργασίας για μηδενική ανάπτυξη χωρίς μέτρα και στη συνέχεια αφαιρούν την επίπτωση των νέων μέτρων.

Ωστόσο για την επίτευξη μηδενικής ετήσιας ανάπτυξης το 2013 είναι αναγκαίο η ελληνική οικονομία να καταγράψει ισχυρά θετικούς τριμηνιαίους ρυθμούς δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους –υπόθεση που μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά αισιόδοξη. Σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς – με βάση την υπόθεση ότι χωρίς τα μέτρα η οικονομία θα σταθεροποιούνταν στα επίπεδα του τέλους του 2012- εκτιμάται ότι με την εφαρμογή τους η ύφεση και το 2013 θα κινηθεί κοντά στα επίπεδα του 2012 δηλαδή κοντά στο -6,5%.