ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων -2ο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου


ΕΛΛAΔΑ

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Οικονομικών και τον επικεφαλής του EFSF οι παρακάτω βασικές συμβάσεις με τα ποσά που περιλαμβάνονται –σύμφωνα με τον Υπουργό- να ξεπερνούν τα €93 δισ.:

  • H σύμβαση για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών (υπολογίζεται σε €23 δισ. περίπου η πρώτη δόση),
  • Η σύμβαση για τις εγγυήσεις που παρέχει το EFSF προς την ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα για την παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια εφαρμογής του PSI, ύψους €35 δισεκ.
  • Η σύμβαση για τα €30 δισεκ. με τα οποία χρηματοδοτείται από τον επίσημο τομέα η ανταλλαγή των ομολόγων (sweetener),
  • Η σύμβαση για την κάλυψη από το EFSF των δεδουλευμένων τόκων του ελληνικού δημοσίου χρέους, ύψους €5,5 δισκ. και
  • Η σύμβαση για το σχήμα συγχρηματοδότησης (co-financing) μεταξύ επίσημου και ιδιωτικού τομέα που συνιστά ένα από τα κρίσιμα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του PSI.Στο πλαίσιο της περιγραφής της συμφωνίας στήριξης της Ελλάδας, σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς, οι ανάγκες χρηματοδότησης –και οι αντίστοιχες πηγές- για τη διάρκεια του προγράμματος 2012-2014 προσεγγίζουν τα €175 δισ.


Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις από το EFSF προς την ΕΚΤ, για την παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια εφαρμογής του PSI, ύψους €35 δισεκ.