ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων -2ο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου


  • ΕΛΛAΔΑ
Σε ανακοίνωση των κρατών μελών της Ευρωζώνης μετά την σύνοδο της 30/1 σημειώνεται η πρόοδος των διαπραγματεύσεων με τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη συμφωνίας βάσει των παραμέτρων που συμφωνήθηκαν τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα εντός των προσεχών ημερών, ενώ τονίζεται ότι για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας απαιτείται η αμετάκλητη δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων ως προς το νέο πρόγραμμα. Επίσης, καλούνται οι υπουργοί οικονομικών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με το PSI και για την έγκαιρη έγκριση του νέου προγράμματος, ενόψει της έναρξης εφαρμογής του PSI έως τα μέσα Φεβρουαρίου.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η ανάλυση των μακροοικονομικών στοιχείων και δεικτών της Ευρωζώνης που ανακοινώθηκαν το τελευταίο 15νθημερο καταδεικνύει μια περαιτέρω ενίσχυση της τάσης αποσύνδεσης της Γερμανικής οικονομίας από τις υπόλοιπες οικονομίες (τόσο του πυρήνα όσο και κυρίως της περιφέρειας) της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, δύο χρόνια μετά το πέρας της οικονομικής ύφεσης στην Ευρωζώνη, η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται στο 10,4% τον Δεκέμβριο του 2011 από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα στη Γερμανία το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία καθώς διαμορφώθηκε στο 6,7% έναντι 6,8% του Νοεμβρίου. Η ίδια τάση παρατηρείται και στους πρόδρομους δείκτες PMI των υπηρεσιών, μεταποίησης και συνόλου οικονομικής δραστηριότητας όπου στη Γερμανία παρατηρήθηκε βελτίωση ενώ στη συντριπτική πλειονότητα των άλλων χωρών η βελτίωση ήταν αμελητέα ή υπήρξε περαιτέρω επιδείνωση.

Συνεκτιμώντας τα δημοσιευθέντα στοιχεία για τους πρόδρομους δείκτες του Ιανουαρίου και της οικονομικής δραστηριότητας του Νοεμβρίου εξακολουθούμε να αναμένουμε (τριμηνιαίο) ρυθμό συρρίκνωσης κατά 0,3% για το πραγματικό ΑΕΠ του δ’ τριμήνου του 2011, ενώ η ενδεχόμενη συνέχιση της ανάκαμψης των πρόδρομων δεικτών κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα δώσει την ευκαιρία να μετριάσουμε το ρυθμό συρρίκνωσης που αναμένουμε (0,3% σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκδοσή μας) για το α’ τρίμηνο του 2012.