ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο δεκαπενθήμερο Μαΐου


  • ΕΛΛΑΔΑ
Σε ένα περιβάλλον που το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, η ελληνική οικονομία δέχτηκε θετική αξιολόγηση αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος στήριξης από ΔΝΤ και ΕΕ, ενώ παράλληλα εκταμιεύθηκε από το EFSF στις 3 Μάιου δόση ύψους €2,8 δισεκ. Ωστόσο οι προκλήσεις εμμένουν και ΕΕ και ΔΝΤ δηλώνουν την ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και η ορθή πορεία του προγράμματος. Ταυτόχρονα, η Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Τέλος, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιαν.–Απρ. 2013 διαμορφώθηκε σε επίπεδα καλύτερα τόσο των αντιστοιχών του 2012 όσο και του στόχου που είχε τεθεί. Ωστόσο, το Q1-2013 το πραγματικό ΑΕΠ περιορίστηκε κατά 5,3%ΥοΥ ενώ σε τρέχουσες τιμές η πτώση ήταν της τάξεως του 7,0%ΥοΥ. Αδιαμφισβήτητα άλλωστε βασικό πρόβλημα παραμένει η συνεχής αύξηση της ανεργίας.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Συρρίκνωση κατά 0,2% σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου στο πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης, αποτελώντας το έκτο διαδοχικό τρίμηνο συρρίκνωσης και ταυτόχρονα τη μακροβιότερη περίοδο ύφεσης που έχει καταγραφεί από την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος και ύστερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο στο 0,50%, αλλά πλέον καθίσταται σαφές ότι απαιτούνται περισσότερες ενέργειες στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και τραπεζική ενοποίηση) για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ύφεσης και της αυξανόμενης ανεργίας. Η σημαντική υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των χωρών της περιφέρειας αντανακλά την πιθανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην οικονομία των ΗΠΑ, η ταυτόχρονη υποχώρηση του πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας καθιστούν πιο περίπλοκο το μέλλον σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος της ποσοτικής διευκόλυνσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ανάλογο πρόγραμμα μεγαλύτερου μεγέθους για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού.