ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο 15νθημερο Σεπτεμβρίου


  • ΕΛΛΑΔΑ

Το β’ τρίμηνο του 2013 η ύφεση της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε τάσεις υποχώρησης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (Q2/12 -6,4%YoY), όταν ταυτόχρονα αναθεωρήθηκε στο -3,8% έναντι αρχικής εκτίμησης για -4,6%. Η αναθεώρηση αυτή συνδέεται κυρίως με την καλύτερη της αναμενόμενης επίδοση σε κλάδους παροχής καταλύματος και εστίασης και άλλων υπηρεσιών, λόγω της θετικότερης επίπτωσης του τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα το εμπορικό έλλειμμα ήταν μικρότερο του αρχικά αναμενόμενου. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η πτώση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ήταν 6,1%, έναντι μείωσης 7,3% το β’ τρίμηνο του 2012. Στο πεδίο της δημοσιονομικής προσαρμογής, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιαν.-Αυγ. οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα και σε περιορισμό του συνολικού ελλείμματος σε επίπεδα καλύτερα τόσο του στόχου όσο και της αντίστοιχης επίδοσης πέρυσι. Τέλος συνεχίζεται η πτώση των τιμών (-1,3% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο) ενώ η ανεργία αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας με το ποσοστό της να καταγράφει νέο μέγιστο τον Ιούνιο.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στην ανάπτυξη επέστρεψε η οικονομία της Ευρωζώνης ύστερα από έξι διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης, καθώς κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 0,3% (τριμηνιαίος ρυθμός). Όμως, η σημαντική υποχώρηση (κατά 1,5%) της βιομηχανικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του Ιουλίου καταδεικνύει τον εύθραυστο χαρακτήρα της προσπάθειας της ανάκαμψης. Σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού (1,3%) και το πολύ υψηλό επίπεδο του ποσοστού ανεργίας (12,1%) κρίνεται ως απολύτως αναγκαία η επιβεβαίωση του forward guidance (η πρόθεση για τη διατήρηση του τρέχοντος χαμηλού ή ακόμη χαμηλότερου παρεμβατικού επιτοκίου για μεγάλο χρονικό διάστημα) από το Διοικητή της ΕΚΤ Draghi. Παράλληλα, το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος μετατοπίζεται στις εκλογές στη Γερμανία την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια στην Αυστρία την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Από την άλλη πλευρά, στην αμερικανική οικονομία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απόφαση της Fed την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου σχετικά με την πιθανή μείωση του μεγέθους της ποσοτικής διευκόλυνσης από το τρέχον επίπεδο των $85 δις μηνιαίως. Μείωση της τάξης των $10 - $15 δις κρίνεται ως πιθανή, καθώς οι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες PMI διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου σε αρκετά υψηλό επίπεδο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε περαιτέρω στο 7,3%.