ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 2ο δεκαπενθήμερο Μαρτίου


  • ΕΛΛΑΔΑ
Σημάδια βελτίωσης του οικονομικού κλίματος φαίνεται να διαγράφει ο σχετικός δείκτης τον Μάρτιο, καθώς από την πλευρά των επιχειρήσεων οι προβλέψεις είναι λιγότερο αρνητικές ενώ από την πλευρά των καταναλωτών ο δείκτης εμπιστοσύνης παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος παρά την εντονότερη ανησυχία για τις εξελίξεις στη αγορά εργασίας και την πορεία της ανεργίας. Ταυτόχρονα, τον Ιανουάριο του 2013, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά €1,2 δισεκ. σε σύγκριση με εκείνο του Ιανουαρίου 2012. Στη σημαντική αυτή μείωση συνέβαλαν, κυρίως, ο περιορισμός του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο εισοδημάτων, αλλά και η αύξηση του πλεονάσματος στα ισοζύγια τρεχουσών μεταβιβάσεων και υπηρεσιών. Συνολικά το 2012 το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είχε περιοριστεί στα €6,5 δισεκ. από €20,6 δισεκ. το 2011.
  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Καθώς το νέο οικονομικό και τραπεζικό τοπίο στην Κύπρο αρχίζει σιγά σιγά να επαναπροσδιορίζεται και τα μέτρα διαχείρισης της κρίσης να συγκεκριμενοποιούνται, η συζήτηση-τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο- αρχίζει να μετατοπίζεται στο εάν η «Κυπριακή» λύση σηματοδοτεί πλέον το νέο πλαίσιο όλων των μελλοντικών αναδιαρθρώσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη.

Όπως κάθε φορά ισχύει σε περιπτώσεις απρόβλεπτων και αναπάντεχων εξελίξεων, εκ των υστέρων όλα είναι προφανή και ξεκάθαρα. Σε επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από τον Ιούνιο του 2012 («Bank recovery and resolution proposal: Frequently Asked Questions», 6 June 2012) περιγράφονται αναλυτικά οι προθέσεις και το σκεπτικό της νομενκλατούρας των Βρυξελλών αναφορικά με το ιδεατό πλαίσιο εκκαθάρισης και αναδιοργάνωσης προβληματικών τραπεζών. Βασιζόμενοι στην αρχή της ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης των φορολογούμενων και της αποφυγής του ηθικού κινδύνου (moral hazard) εκ μέρους των υπολοίπων πιστωτών, το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης τραπεζικών ιδρυμάτων θα εμπλέκονται όλοι οι μέτοχοι, οι ακάλυπτοι (uncollateralised) πιστωτές και ομολογιούχοι αλλά και οι καταθέτες πέραν του ασφαλισμένου ορίου των €100Κ. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2018, αλλά τελικά στην πράξη αποδεικνύεται ότι η έννοια του χρόνου όντως είναι σχετική.

Πέρα όμως από τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει το μοντέλο αυτό για την οικονομία της Κύπρου, θα έχει αξία να προσπαθήσουμε να αναλογιστούμε τις μη-προσδοκόμενες συνέπειες και επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ρυθμίσεις αυτές στο μέλλον. Αρχικά είναι προφανές ότι το νέο αυτό πλαίσιο αναδιάρθρωσης και εκκαθάρισης θα επηρεάσει τα τραπεζικά ομόλογα και μετοχές.