ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 2ο 15νθήμερο Ιουλίου


  • ΕΛΛΑΔΑ

Με την εκπλήρωση των απαραίτητων 22 προαπαιτούμενων δράσεων από την Ελλάδα και τη συνακόλουθη ολοκλήρωση της τρίτης θετικής αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EFSF προχώρησε στις 31 Ιουλίου στην εκταμίευση ποσού ύψους €2,5 δισεκ. που προορίζονται για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών και την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της χώρας. Την ίδια ημέρα, ο ΕΜΣ εκταμίευσε €1,5 δισεκ. από το εισόδημα που έχουν αποκομίσει οι κεντρικές τράπεζες από τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων. Επίσης, στις 29 Ιουλίου το ΔΝΤ, μετά τη δική του τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος, εκταμίευσε σχεδόν €1,72 δισεκ. Οι φορείς της Τρόικας αποδέχονται ότι η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και η δημοσιονομική προσαρμογή είναι γενικά συμβατή με τους στόχους. Ωστόσο, τονίζουν την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών στη φορολογική διοίκηση και την οργάνωση και στελέχωση του δημόσιου τομέα καθώς και οι αποκρατικοποιήσεις, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι μόνο η πλήρης και συνεπής τήρηση των δεσμεύσεων θα περιορίσουν την αβεβαιότητα και θα οδηγήσουν ταχύτερα την ελληνική οικονομία στην ανάκαμψη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το πλεόνασμα που κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Μάιο αποτελεί, μαζί με την άνοδο του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, θετική ένδειξη εξισορρόπησης της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, όμως, καθοδικά κινήθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος, όπως και οι δείκτες νέων παραγγελιών στη βιομηχανία και κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο. Ομοίως, ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα παραμένει σε αρνητικό έδαφος.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ενίσχυση της πλειοψηφίας των πρόδρομων δεικτών καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Ιουλίου στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη. Τα επίπεδα στα οποία διαμορφώθηκαν, σηματοδοτούν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για τις ΗΠΑ και ανάπτυξη αλλά με βραδύ ρυθμό για την Ευρωζώνη. Παράλληλα, οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες (Draghi και Bernanke) επανέλαβαν την πρόθεση για συνέχιση της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, καθώς όπως τόνισαν στην Ευρωζώνη οι αρνητικοί κίνδυνοι σχετικά με το ενδεχόμενο της ανάκαμψης της οικονομίας εξακολουθούν να είναι αυξημένοι, ενώ στις ΗΠΑ εμφανίζονται αυξημένοι κίνδυνοι για παραμονή του πληθωρισμού (του δείκτη core PCE που παρακολουθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα) σε πολύ χαμηλά επίπεδα για μακρύ χρονικό διάστημα, δίνοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής διευκόλυνσης στο τρέχον μηνιαίο επίπεδο των $85 δις. Σύμφωνα με τα προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία στις ΗΠΑ, το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου κατά 1,7% (έναντι του 1,1% του α’ τριμήνου), το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά τη διάρκεια του Ιουλίου στο 7,4% (από το 7,6% τους προηγούμενους δύο μήνες) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη core PCE διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου στο 1,1% - 1,2% (έναντι του στόχου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για 2,0% - 2,5%). Αντίθετα, στην Ευρωζώνη τα προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία σχετικά με την χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά εξακολούθησαν να είναι απογοητευτικά.