ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 2ο δεκαπενθήμερο Μαΐου


  • ΕΛΛΑΔΑ
Ύστερα από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εκταμίευση συνολικού ποσού ύψους €7,0 δισεκ από το EFSF εντός του Μάιου, ακολούθησε στα τέλη του μήνα και η θετική απόφαση του ΔΝΤ για εκταμίευση περίπου €1,74 δισεκ. Ταυτόχρονα στις 31/5 εκταμιεύθηκε από το EFSF ποσό ύψους €7,2 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα. Οι φορείς αναγνωρίζουν την ορθή πορεία υλοποίησης του προγράμματος και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, ενώ κρίνουν ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του 2013. Ωστόσο επισημαίνουν την αναγκαιότητα να συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος και να προωθηθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα σε έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνονται μια σειρά από θετικές ενδείξεις για εξισορρόπηση της οικονομίας, ενώ εκτιμάται ότι αν παγιωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και επισπευσθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η οικονομία θα ανακάμψει το 2014. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης κατά την διάρκεια του 2014, όμως συνολικά για το έτος ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα παραμείνει αρνητικός. Τέλος εξετάζοντας πώς έχει διαμορφωθεί το οικονομικό κλίμα από την αρχή του έτους, επισημαίνεται η συνεχής άνοδος του σχετικού δείκτη, σε επίπεδα που υποδηλώνουν το ενδεχόμενο μια σταδιακής εκτόνωσης των αρνητικών προβλέψεων.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό του (στο 1,05%) διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του Απριλίου ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πυρήνα των τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE core price index), αποκλίνοντας σημαντικά έναντι του στόχου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για 2,0%-2,5%. Συνεπώς, η δημοσίευση του συγκεκριμένου στοιχείου μειώνει την πιθανότητα για την υιοθέτηση βραδύτερου ρυθμού ποσοτικής διευκόλυνσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Επιπλέον, η δημοσίευση των πρόδρομων δεικτών του Μαΐου κατέδειξε αντικρουόμενα ευρήματα, καθώς ο επιχειρηματικός δείκτης ISM της μεταποίησης διαμορφώθηκε (στις 49 μονάδες που υποδηλώνει συρρίκνωση) στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, ενώ οι δείκτες εμπιστοσύνης του καταναλωτή διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Συνεπώς, η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας θα αποτελέσει τον κύριο παράγοντα για την εξέλιξη του προγράμματος ποσοτικής διευκόλυνσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Στην Ευρωζώνη, πληθαίνουν οι επίσημες φωνές που υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η μετάβαση στην πολιτική χαλαρότερης δημοσιονομικής προσαρμογής, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαιτέρως των νέων ατόμων. Επιπλέον, είναι αναγκαία η αποκατάσταση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις περιφερειακές χώρες που βρίσκονται σε κρίση.