ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθημερο Ιουνίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Η σταδιακή αποκλιμάκωση του ρυθμού ύφεσης της οικονομίας φαίνεται να συνεχίζεται το α’ τρίμηνο του 2014 καθώς το ΑΕΠ περιορίζεται κατά 0,9% έναντι -6,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (Q4/13: -2,3%). Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η αύξηση μετά από τέσσερα χρόνια της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και η επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. Υιοθετώντας τις πρόσφατες εκτιμήσεις – προβλέψεις του ΔΝΤ, το μέγιστο ποσό που το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορεί να αντλήσει στις 8 προγραμματισμένες πράξεις TLTROs που θα πραγματοποιηθούν από την ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2016 θα ισούται με €18,4 δισ. από τα οποία τα €10,3 δισ. θα μπορούν να αντληθούν άμεσα στις δύο επικείμενες πράξεις TLTROs το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της προχώρησε η ΕΚΤ, μειώνοντας το παρεμβατικό επιτόκιο, θέτοντας σε αρνητικό έδαφος το επιτόκιο της αποδοχής των καταθέσεων (deposit facility rate) και αποφασίζοντας ταυτόχρονα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας, ενώ επέτρεψε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείονται μελλοντικά τα μη συμβατικά μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, εφόσον κριθούν αναγκαία. Όμως, το βασικό ζήτημα που τίθεται είναι το αν οι συγκεκριμένες ενέργειες της ΕΚΤ αποδειχτούν επαρκείς για την ενίσχυση του πληθωρισμού και την ικανοποιητική ανάκαμψη της οικονομίας. Απορροφώντας η αγορά συναλλάγματος τις αποφάσεις της ΕΚΤ παρατηρείται ότι η ισοτιμία EUR/USD είναι δύσκολο να υποχωρήσει υπό του 1,3450. Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2014 και τις πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, η εσωτερική ζήτηση (ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις) αναμένεται πλέον να ανακάμψει με μικρότερο ρυθμό ενίσχυσης για το σύνολο του 2014 (έναντι των προηγούμενων προβλέψεων). Συνεπώς, τα ήδη ληφθέντα μέτρα της ΕΚΤ είναι πιθανόν να αποδειχτούν ότι δεν επαρκούν ώστε να ωθήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα, πλησίον του επιθυμητού 1,5% - 1,9% (από το τρέχον 0,5%). Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι πρόσφατες γεωπολιτικές αναταραχές στο Ιράκ οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τότε ενισχύονται οι καθοδικοί κίνδυνοι για το ρυθμό ανάπτυξης και ταυτόχρονα οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό.Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.