ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθήμερο Δεκεμβρίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Με την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων του 2ου πακέτου μέτρων αναμένεται να εκταμιευτεί η δόση του €1,0 δισεκ. μέχρι το τέλος του 2015. Ταυτόχρονα το γ’ τρίμηνο του 2015 το ποσοστό ανεργίας έφτασε, με βάση μη εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία στο 24,0%, ενώ καταγράφεται αύξηση του εργατικού δυναμικού με άνοδο του αριθμού των απασχολούμενων και μείωση των ανέργων. Ωστόσο, σημειώνεται πτώση στην πλειονότητα των δεικτών κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση αλλά και του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στην πρόσφατη συνεδρίασή της η FED πραγματοποίησε την έξοδο από την πολύ χαλαρή πολιτική, καθώς προέβη στην αύξηση κατά 0,25% (στο 0,50%) του βασικού επιτοκίου, για πρώτη φορά από τα τέλη του 2008. Όμως, η συνεχιζόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας και η ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου καθιστούν πολύ δύσκολη την επιστροφή του πληθωρισμού κοντά στο 2,0%. Παράλληλα, οι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες σηματοδοτούν επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η σημαντική υποχώρηση του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό δεν οδηγεί σε πληθωριστική πίεση, παρά την ταυτόχρονη υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας. Συνεπώς, η επιστροφή στη «νομισματική κανονικότητα» εκτιμούμε ότι θα είναι αισθητά βραδύτερη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου (Brent) υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών, ενώ η ισοτιμία EURUSD εμφανίζει σταθεροποιητική τάση, ύστερα από τις πρόσφατες συνεδριάσεις των EKT και FED. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί πολύ θετικό παράγοντα για την ενίσχυση της κατανάλωσης, η οποία αναμένεται να έχει βασικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτός καθιστά πολύ δύσκολη την αύξηση του πληθωρισμού κοντά στο 2,0%, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση εντός του 2016.