ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθημερο Μαΐου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε για δεύτερο κατά σειρά τρίμηνο (-0,2% QoQ, Q4 14’: -0,4% QoQ) υποδηλώνοντας έτσι ότι η οικονομία έχει εισέλθει εκ νέου σε ύφεση. Ταυτόχρονα η Fitch επιβεβαίωσε στις 15/5 την από 27/3 απόφασή της να υποβαθμίσει τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα σε CCC. Το outlook στις 16/1 αναθεωρήθηκε σε “negative”. Από την άλλη πλευρά με βάση τα στοιχεία του α’ τετραμήνου η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού βαίνει καλύτερα των στόχων με το πρωτογενές πλεόνασμα να είναι υψηλότερο της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Σημεία αντίστασης του αρνητικού κλίματος διαφαίνονται μέσω της ανόδου του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το α’ τρίμηνο του 2015, ενώ παράλληλα η υποχώρηση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία μέσω των τιμών στην ενέργεια αναμένεται ότι συμβάλλει θετικά στον περιορισμό του κόστους παραγωγής. Με δεδομένο ότι οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα οδηγήσουν σύντομα σε συμφωνία εκτιμάμε ότι η άρση της αβεβαιότητας θα συμβάλλει θετικά στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στο δεύτερο μισό του έτους.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αξιοσημείωτη αντίθεση καταγράφεται μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομιών, καθώς στις ΗΠΑ η αρχική εκτίμηση του 0,2% (τριμηνιαίος ρυθμός σε ετησιοποιημένη βάση) για το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ του α’ τριμήνου εκτιμάμε ότι θα αναθεωρηθεί πτωτικά, λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες σύνολο των διαθεσίμων στοιχείων του Μαρτίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την εξέλιξη που έχει καταγραφεί στους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες, η αμερικανική οικονομία αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα να κινηθεί με βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με εκείνους που προβλέπονταν στην αρχή του έτους.

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 0,4% (τριμηνιαίος ρυθμός, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,7% σε ετησιοποιημένη βάση). Επιπλέον ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η εσωτερική ζήτηση συνέβαλε σε μεγαλύτερο βαθμό, έναντι του εξωτερικού εμπορίου, στη μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και σε συνδυασμό με την εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ παρόμοιος ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να σημειωθεί και στα επόμενα τρίμηνα, οδηγώντας σε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,5% - 1,6% για το σύνολο του 2015.Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.