ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 2ο 15νθήμερο Οκτωβρίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2015 αναμένεται ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα είναι ηπιότερη εκείνης που προβλέπει το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. Ειδικότερα το πραγματικό ΑΕΠ θα περιοριστεί κατά 1,4% έναντι εκτίμησης για ύφεση της τάξεως του -2,3% σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στις 31/10 η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης που διενήργησε στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες, όπου από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων προέκυψε σύμφωνα με το βασικό σενάριο υστέρηση κεφαλαίων ύψους €4,4 δισεκ. και σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων €14,4 δισεκ. (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού). Ταυτόχρονα, στις 31/10 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στις 2/11 εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σημαντική αντίθεση καταγράφεται στην οικονομία των ΗΠΑ μεταξύ του τομέα των υπηρεσιών και εκείνου της μεταποίησης. Σύμφωνα με τον πρόδρομο επιχειρηματικό δείκτη ISM, οι υπηρεσίες αναπτύσσονται με ικανοποιητικό ρυθμό, ενώ η μεταποίηση είναι πολύ κοντά στο όριο που διαχωρίζει τη συρρίκνωση από τη βραδεία αύξηση. Όμως, δεδομένου ότι η συμμετοχή της μεταποίησης στο σύνολο της οικονομίας αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 20%, εκτιμούμε ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, έστω και με ρυθμούς μικρότερους του μακροχρόνιου μέσου όρου (2,4%).

Παράλληλα, έχει αυξηθεί σημαντικά η πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων από τη FED εντός του 2015, καθώς τα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Οκτωβρίου ήταν πολύ θετικά, καταδεικνύοντας σημαντική μηνιαία αύξηση της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 5,0%. Από την άλλη πλευρά, αυξάνει η πιθανότητα για την ΕΚΤ να προβεί σε κάποιου είδους ενίσχυση του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς οι πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός θα εξακολουθήσει να αποκλίνει σημαντικά έναντι του στόχου της ΕΚΤ (2,0%).
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.