ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 2ο 15νθήμερο Σεπτεμβρίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στις 5 Οκτωβρίου το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2016, το οποίο αποτυπώνει τους στόχους του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και το αποτέλεσμα μέτρων, κυρίως παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα και στο ασφαλιστικό, της τάξεως των €6,4 δισεκ. (2015: €2,0 δισεκ., 2016: €4,35 δισεκ.). Επίσης εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει τα €315,8 δισεκ. το 2015 έναντι €317,1 δισεκ. το 2014, όμως η μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ θα συμβάλλει αρνητικά και το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φτάσει το 181,8% το 2015 (2014: 177,1%). Το 2016 το χρέος θα φτάσει τα €333,5 δισεκ., δηλαδή το 192,4% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό και στην βάση του 3ου προγράμματος, το ΔΝΤ (World Economic Outlook) προβλέπει ύφεση της οικονομίας το 2015 -2016. Ωστόσο, το ΔΝΤ (Fiscal Monitor) εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 196,9% του ΑΕΠ το 2015 και το 206,6% το 2016 ενώ από το 2017 θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται φτάνοντας το 182,5% του ΑΕΠ το 2020.

Στις 25 Σεπτεμβρίου η Moody's επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε «Caa3» και αναθεώρησε το outlook σε σταθερό από αρνητικό. Τέλος, το Σεπτέμβριο - μετά από ένα εξάμηνο συνεχούς πτωτικής πορείας - ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 83,1 μονάδες από 75,2 μνδ. τον Αύγουστο, τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2009. Η αύξηση του δείκτη προήλθε από όλους του τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και από τους καταναλωτές.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ελαφρά πτωτικά αναθεώρησε το ΔΝΤ την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη παγκοσμίως αποτυπώνοντας την εκτίμηση ήπιας ενίσχυσης του ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες και την εμφάνιση ενδείξεων εξασθένισής της σε ορισμένες από τις μεγάλες αναδυόμενες αλλά και τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Παράλληλα, το Ταμείο αναγνωρίζει ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την οικονομική δραστηριότητα έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα. Εκτιμά ότι ο οικονομικός μετασχηματισμός της Κίνας (προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εγχώριας κατανάλωσης και των υπηρεσιών έναντι των εξαγωγών και των επενδύσεων), η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων και η επικείμενη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου από τη Fed είναι οι βασικότεροι παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις.
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.