ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο 15νθημερο Απριλίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία, το 2015 το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης (χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των τραπεζών), περιορίζεται στο -3,2% του ΑΕΠ έναντι -3,7% το 2014. Αντίστοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο εμφανίζει πλεόνασμα ύψους €1,1 δισεκ., (0,6% του ΑΕΠ). Ωστόσο, για να καταλήξουμε στο πρωτογενές αποτέλεσμα με βάση το στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (-0,25% του ΑΕΠ), απαιτείται μια σειρά προσαρμογών. Για το σκοπό αυτό επιχειρούμε να το προσεγγίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις υποθέσεις μας καταλήγουμε σε πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ΠΟΠ ύψους €1.276 εκατ. περί το 0,7% του ΑΕΠ. Η εκτίμηση μας αυτή συγκλίνει με την αντίστοιχη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΟ. Ταυτόχρονα το ακαθάριστο χρέος της Γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε το 2015 στα €311,5 δισ. (176,9% του ΑΕΠ) έναντι €319,7 δισ. το 2014 (180,1% του ΑΕΠ). Για το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΟ, σε ταμειακά τροποποιημένη βάση, o κρατικός προϋπολογισμός το α’ τρίμηνο παρουσίασε πλεόνασμα €215 εκατ. έναντι στόχου για έλλειμμα της τάξεως των €-1,3 δισεκ. λόγω των χαμηλότερων δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Τέλος το Φεβρουάριο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μικρότερο έλλειμμα έναντι του Φεβ. ’15, όμως το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε πρωτίστως λόγω των μεταφορών και δευτερευόντως λόγω του τουρισμού.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στην πρόσφατη συνεδρίασή της, η ΕΚΤ υπεραμύνθηκε των θετικών αποτελεσμάτων της πολιτικής των αρνητικών παρεμβατικών επιτοκίων που έχει υιοθετήσει και της ανεξαρτησίας της πολιτικής της. Η ένταξη των εταιρικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η πρόθεση να αγοράσει έως και το 70% του ποσού της έκδοσης (όταν για τα κρατικά ομόλογα το όριο διαμορφώνεται στο 33%) καταδεικνύει εμφανώς ότι βασική προτεραιότητα της ΕΚΤ (στο σκέλος της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης) αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων μέσω της διευκόλυνσης της χρηματοδότησής τους. Ο Draghi τόνισε ότι ο ένας από τους βασικούς λόγους της λήψης των μέτρων εντονότερης ποσοτικής χαλάρωσης στη συνεδρίαση του Μαρτίου ήταν η αποτροπή των δευτερογενών αποπληθωριστικών επιδράσεων από τις πολύ χαμηλές τιμές των διεθνών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών και στη συνέχεια από την ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2016 εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα του 1,0% σε τριμηνιαία ετησιοποιημένη βάση και στην Ευρωζώνη στο 0,3%-0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, εκτιμούμε ότι στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 2,1%-2,2% και στην Ευρωζώνη στο 1,4%.

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist