ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Οι βασικές προκλήσεις για τη νέα χρονιά συνίστανται στη διαχείριση των επιπτώσεων των νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που θεσμοθετήθηκαν το β’ εξάμηνο του 2015, καθώς και στην οριστικοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό σύστημα που είναι προγραμματισμένες για το α’ τρίμηνο του 2016. Κρίσιμο σημείο αποτελεί η ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του Προγράμματος και η διασφάλιση της απρόσκοπτης εκταμίευσης των υπολειπόμενων δόσεων, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι αποπληρωμές εξυπηρέτησης του χρέους για το 2016. Το συνολικό ποσό αποπληρωμής θα ανέλθει σε περίπου €12,2 δισ., εκ των οποίων η αποπληρωμή κεφαλαίου ανέρχεται σε περίπου €6,3 δισ. και η αποπληρωμή τόκων σε περίπου €5,9 δισ. Οι μήνες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταμειακά διαθέσιμα είναι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος (συνολικό ποσό αποπληρωμής €3,2 δισ.) και ο Ιούλιος (€3,6 δισ.). Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος, συμβάλλοντας στην υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων, στη σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, στην αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο από την ΕΚΤ και στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη των συζητήσεων αναφορικά με το χρέος. Μια πρώτη αποτύπωση της πορείας της ελληνικής οικονομίας την προηγούμενη χρονιά μας παρέχουν τα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία για το 2015: ο μέσος δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 88,7 μνδ (έναντι 99,5 μνδ το 2014) και ο μέσος πληθωρισμός στο -1,7% (από -1,3% το 2014). Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι το Δεκέμβριο, για πρώτη φορά μετά από 33 μήνες, ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή πέρασε σε θετικό έδαφος.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η επιδείνωση των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών στις ΗΠΑ και η μεγάλη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και των τιμών των μετοχών της Κίνας αυξάνουν τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας προβληματισμό για τη χρονική καταλληλότητα της αύξησης των επιτοκίων από τη FED. Εκτιμούμε ότι η επιστροφή στη νομισματική «κανονικότητα» της FED θα είναι αισθητά βραδύτερη σε σχέση με αντίστοιχες προηγούμενες περιόδους. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας καθιστούν αναποτελεσματικές τις ενέργειες χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών (όπως της ΕΚΤ) για την αύξηση του πληθωρισμού στο επιθυμητό επίπεδο. Ειδικότερα για την Ευρωζώνη, τα στοιχεία του δ’ τριμήνου του 2015 για τις λιανικές πωλήσεις αποτελούν ανησυχητική ένδειξη για την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist